Biblia - Artykuły - Duszpasterstwo i apologetyka

Chcemy tutaj zamieszczać artykuły pomagające zrozmieć znaczenie Słowa Bożego i jego wpływu na nasze zdrowie duchowe i psychiczne. Są one efektem poszukiwania przez autora odpowiedzi na pytania dotyczące kontrowersyjnych czasem interpretacji trudnych miejsc w Biblii.


Duszpasterstwo Jezusa - ROZMOWA JEZUSA Z UCZNIAMI W DRODZE DO EMAUS (Łk 24:13:35)
W jaki sposób Pan Jezus podniósł na duchu przygnębionych, rozczarowanych Bożym działaniem z powodu niewłaściwego zrozumienia Słowa Bożego.

CHRYSTUS NASZ ZBAWICIEL - Potrójny aspekt Bożego zbawienia.Spojrzenie na przeszły, teraźniejszy i przyszły aspekt zbawienia.
Od czego Bóg nas już zbawił, od czego nas obecnie wybawia i od czego zbawi nas dopiero w przyszłości.

SŁUŻBA JEZUSA - Cztery aspekty służby Jezusa przedstawione przez proroka Izajasza:
1. Rozwiązanie problemu poczucia winy
2. Rozwiązanie problemu poczucia krzywdy
3. Rozwiązanie problemu zniewolenia
4. Rozwiązanie problemu sensu istnienia

JEZUS CHRYSTUS - NASZA NADZIEJA
Każda religia oferuje pewne nadzieje.. Animista udaje się do szamana, gdyż ma nadzieję, że ten ochroni go przed złymi duchami i zapewni mu przychylność dobrych. ... więcej

Chrystus nasz współczujący Arcykapłan
Przechodząc przez wszelkie cierpienia i poku­szenia, Pan Jezus nie dał się sprowokować do grze­chu. A co z nami, którzy zgrzeszyliśmy i byliśmy tymi, którzy zadawali ból innym? ... więcej


Jezus Chrystus nasza Skała

 Wiele kontrowersji powstało odnośnie tego, kto jest skałą, na której zbudowany jest kościół. Kościół Rzymsko Katolicki naucza, że tą skałą jest Piotr i jego następcy.
więcej

Piotrze, miłujesz mnie?

Studium rozmowy, w której Jezus trzykrotnie pyta Piotra, czy go miłuje. Jak brzmiały te pytania w oryginalnej grece i jak odpowiadał Piotr. W oparciu o ten tekst zbudowano doktrynę, jakoby Piotr (i jego następcy), miał byc głową Kościoła. ... więcej


Zbawcza wiara
Żyjemy w czasach wielkiego zamętu duchowego, gdzie każdy przejaw religijności jest uznawany za 'wiarę równie wartościową'. Inaczej mówiąc: 'nieważne jak i w co wierzysz, ważne jest, że wierzysz.' Czy taka wiara jest rzeczywiście 'równie wartościowa' co wiara Piotra? Co było treścią wiary Piotra, za którą oddał swoje życie? ... więcej

Aby doznać radości

Któż nie chce być szczęśliwy i doznawać radości? Jednakże radość i poczucie szczęścia są reakcją odzwierciedlającą nasze zrozumienie i postrzeganie otaczającej nas rzeczywistości. Dane wydarzenie jest interpretowane przez nasz umysł i wywołuje odpowiednią reakcję emocjonalną. Czy przechodząc przez cierpienia można zachować radość życia? ... więcej

Główna rzecz chrześcijańskiego nauczania

Autor listu do Hebrajczyków pisze: "Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że..."
Co zatem jest główną rzeczą chrześcijańskiego nauczania? ... więcej


Wielkanoc prawie 2000 lat temu
Artykuł opublikowany w czasopiśmie "Słowo i Życie" - nr. 1/2002 (kliknij na tytuł)

GRZECHY PRZECIWKO DUCHOWI ŚWIĘTEMU
Grzech przeciwko Duchowi jest na ogół rozumiany jako niewybaczalny. Jednakże jest kilka rodzajów grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, z których tylko jeden jest niewybaczalny. ... więcej


 

Grzechy lekkie, ciężkie, powszechne i śmiertelne

W zrozumieniu teologii katolickiej,

I. Istnieją dwie kategorie grzechów:
1. powszechne, inaczej zwane lekkimi, oraz
2. ciężkie, zwane śmiertelnymi.

II Istnieją też dwa stany duchowe człowieka:
1. ‘Stan łaski uświęcającej’, w którym znajduje się osoba ochrzczona w Kościele Rzymsko Katolickim, a która nie popełniła grzechu śmiertelnego.
2. ‘Stan grzechu śmiertelnego’, w którym znajduje się osoba, która popełniła coś, co według KRK jest grzechem śmiertelnym.
WięcejJezus Chrystus nasz Pan

 

Problem (nie)utracalności zbawienia. Czy można utracić zbawienie? więcej ...