Biblia - Artykuły - Wizja Roku 2025 - Języki świata

Według obecnej wiedzy językoznawczej, na świecie jest 6912 języków.

Najepszym źródłem informacji o nich jest:

Ethnologue: Languages of the World


Przykładowo:
Czy możesz podać trzy kraje w których liczba języków jest największa?

See:
Kraje z największą l. języków