Biblia - Artykuły - Ciekawe linki

Zachęcamy do zapoznawania się z działaniami innych organizacji zaangażowanych w działania ewangelizacyjne w kraju misyjne zagranicą.

Szukając Boga - portal dla tych, którzy szukają Boga

Protestancki blog - protestanckie komentarze na temat różnych wydarzeń w świecie

Głos prześladowanych chrześcijan - aktualne informacje o prześladowaniach chrześcijan w świecie

Razem dla ewangelii -strona o współpracy różnych osób w dziele zwiastowania ewangelii. Wiele artykułów o protestanckim zrozumieniu prawd biblijnych.

OM - Operation Mobilization
Organizacja znana z takich statków jak Logos i Doulos.
W Polsce OM jest zarejestrowana jako oddział terenowy BSM-OM Polska.
Przedstawicielami OM w Polsce są Donna i Arek Delik
info@pl.om.org