Biblia - Artykuły - Reformacja - powrót do Biblii

31 października 1517 roku Marcin Luter oglosił swoje 95 tez, które zapoczątkowały Reformację.
Reformacja była wielkim ruchem powrotu Kościoła do Pisma Świętego. Najpierw Erazm wydał Nowy Testament po grecku, wyrażając pragnienie, aby Słowo Boże zostało przetłumaczone na wszystkie języki świata. Myśl tę w Niemczech podchwycił Luter, w Anglii Tyndale, a za nimi wielu innych, którzy po raz pierwszy przetłumaczyli Pismo Święte z języków oryginalnych na języki narodów Europy.
Wydany w 1522 roku Nowy Testament zmienił naród niemiecki. Kochleusz, przeciwnik Reformacji, tak pisał o tym: " Każdy miał Nowy Testament w kieszeni i zgoła umiał go na pamięć; a każda karta księgi świadczyła, że nauka Lutra Pismu Świętemu odpowiada."