Biblia - Artykuły - Wizja Roku 2025

Vision 2025

Gdyby zachować obecne tempo rozpoczynania nowych przekładów, zadanie zaniesienia ewangelii do wszystkich narodów zostanie wykonane do roku 2150.

Oznacza to, że wśród wielu plemion wymrze jeszcze kilka pokoleń ludzi nie usłyszawszy nic o Jezusie.
Dlatego Misja Tłumaczy Biblii im. Wycliffe'a zaprasza kościoły na całym świecie do włączenia się do służby, aby do roku 2025 rozpocząć przekład Nowego Testamentu na każdy język, który potrzebuje przekładu.
 

Kiedy w roku 1999 ogłoszono Wizję Roku 2025, szacowano, że tych języków jest jeszcze około 3000. Wizja Roku 2025 jest wizją dla Bożego kościoła. Nie jest to program czy kampania. Jest to wezwanie do oddania i poświęcenia się. Jest to wezwanie do zaangażowania. Wierzymy, że Bóg wzywa nas do tego, byśmy sprawę tłumaczenia Pisma Świętego traktowali jako rzecz nie cierpiącą zwłoki. Po ludzku mówiąc, zadanie jest niewykonalne.

Wierzymy jednak, że może być zrealizowane pod Bożym kierownictwem, przy współudziale wielu ludzi na całym świecie. Jeśli chcesz wiedzieć więcej przeczytaj: Artykuł zawierający fragmenty "WIZJI roku 2025" przedstawiownej na Międzynarodowej Konferencji Misji Tłumaczy Biblii im. Wycliffe'a, która odbyła się w dniach 1-10 czerwca 1999 w Waxhaw, Północna Karolina, USA.
Zobacz: Głowne założenia

Od momentu przyjęcia Wizji Roku 2025 w 1999 roku do roku 2006 rozpoczęto prace nad ponad 540 językami.

Misja Wycliffe'a w Anglii utwowrzyła specjalną stronę poświęconą Wizji Roku 2025.
Zapraszamy: Vision 2025

Opr. Anna Marcol