Gdzie pracujemy - Etiopia - Kościoły w Etiopii

W Etiopii wspólpracujemy z Kościołem Mekane Yesus

Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus - EECMY

Który jest członkiem Wspólnoty Kościołów Ewangelicznych w Etiopii
Evangelical Church Fellowship of Ethiopia (ECFE)

ECFE jest członkiem Stowarzyszenia Aliansów Ewangelicznych w Afryce

Association of Evangelicals of Africa (AEA)