Gdzie pracujemy - Etiopia - Tłumaczenie Biblii i Alfabetyzacja

Tłumaczenie Biblii i Alfabetyzacja (TBiA)

W roku 2013 BSM wspierało  projekty tłumaczenia Słowa Bożego na języki zayse, gamo, gofa aari, daasanach i konso. 

Wsparcie to obejmowało wynagrodzenie dla grupy lokalnych misjonarzy zaangażowanych w tłumaczenie Słowa Bożego, koszty ich pracy oraz niezbędnych szkoleń i podróży związanych z wykonywaną służbą.

Chcielibyśmy kontynuować to wsparcie w roku 2014, ale w chwili obecnej nie mamy jeszcze odpowiednich środków. Będziemy wdzięczni za każdy dar na tę służbę.

Modlimy się również o to, abyśmy mogli rozszerzyć naszą pomoc na kolejne plemiona, które nie mają jeszcze dostępu do Słowa Bożego. 

W Etiopii mieszka 86 grup etnicznych. Wobec nasilającej się islamizacji w krajach afrykańskich, istnieje pilna potrzeba rozpoczęcia przekładu jeszcze dla ponad 30 języków w samej Etiopii, oraz kontynuowania tych przekładów, które już zostały rozpoczęte. 


Jeśli chcecie wesprzeć projekt tłumaczenia Słowa Bożego na języki Etiopii, prosimy o przesłanie daru na konto BSM
z dopiskiem  - Pomoc dla Etiopii

To video pokazuje warunku życia w Etiopii. Nagranie zrobiono w wiosce plemienia Zayse, w domostwie osoby zaangażowanej w tłumaczenie Nowego Testamentu dla ludu Zayse. 

 Video: Orka i siew w Etiopii

Warunki życia ludu Zayse zostały pokazane na krótkim filmie Orka i siew w Etiopii.