Gdzie pracujemy - Ewangelia dla Romów w Polsce

Słowo Boże dla Romów w Polsce

Od stycznia 2014 roku BSM realizuje projekt tłumaczenia Słowa Bożego na język polskich Romów Bergitka. Na Wielkanoc mieli możliwość po raz pierwszy przeczytać historię zmarwtychwstania w swoim języku. Podczas świąt Bożego Narodzenia w 2014, będą po raz pierwszy mogli przeczytać w swoim języku historię narodzin Jezusa. 

Będziemy wdzięczni za wszelką pomoc w realizacji projektu tłumaczenia Słowa Bożego dla Romów Bergitka. 

Wsparcie prosimy kierować na konto BSM z zaznaczeniem:
Darowizna na cele statutowe BSM - tłumaczenie dla Bergitka Roma.  

 

Oto kilka fragmentów Słowa Bożego w języku Romów Bergitka 

Historia narodzin Jezusa 

Historia zmartwychwstania 

Modlitwa Ojcze nasz