Gdzie pracujemy - Ewangelia dla Romów w Polsce - Modlitwa Ojcze nasz

Modlitwa 'Ojcze nasz' po romsku, z Mateusza 6:9-13 

9  A tumen kawka pes modlinen:   
Dado amaro, so sał andro niebos, 
me jawo święto tiro naw, 

10  me jawo  tiro Królestwos, 
i me jawo kawka sar tu kames, 
sar andro niebos, kawka the pe phuw . 

11 De amen maro pe sako dźiwes,  

12 i omuk amengie amare biny, 
kawka sar amen  omukas  kołengie,
 so khierde amengie phujes; 

13 I ma domuk  amen andre koda kaj the khieras  phujes, 
ale ratin amen e phujipnastar, 
bo tiro  hin o Królestwos i zor i chwała, 
akanak i na wieki, amen.