Gdzie pracujemy - Mali - Afryka Zachodnia

Mali jest krajem w Afryce zachodniej, bez dostępu do morza, cztery razy większym od Polski, o powierzchni 1.240.000 km2.   2/3 kraju jest praktycznie niezamieszkałe, zajęte przez Saharę i sahel. Są to tereny Tuaregów – nomadów przemieszczających się w poszukiwaniu wody i trawy dla zwierząt.

Mali zamieszkuje okolo 13 mln mieszkańców i ponad 30 grup etnicznych. Jedną z nich są Tuaregowie, na język których tłumaczony był Nowy Testament. Oficjalnym językiem jest francuski.

 

Mali należy do 10 najbiedniejszych krajów świata.

Średnia długość życia dla mężczyzn wynosi 47 lat, dla kobiet 51 lat.
Śmiertelność wśród noworodków wynosi 107 na 1000 urodzeń.

Połowa mieszkańców ma poniżej 18-go roku życia.

 

Religia

W Konstytucji zagwarantowana jest wolność wyznaniowa. W praktyce:

90% wyznaje Islam

8% animizm

2% chrześcijanie

Najmniej zewangelizowana jest północna część kraju, gdzie Ewangelia dotarła dopiero pod koniec lat 50-tych ubiegłego wieku. Tam też Islam jest najsilniejszy.

 

Główne problemy:
- bezrobocie i bieda

- analfabetyzm: tylko 30 % dzieci chodzi do szkoły. Nie są one obowiązkowe, 

  poza  tym wiele rodzin nie stać na opłacenie czesnego, kupno zeszytów czy 

  chociażby najtańszych nawet butów

- niewystarczający dostęp do opieki medycznej, która jest też w 100% odpłatna

- bardzo zła infrastruktura: brak przemysłu, niewystarczająca liczba dróg i fatalny

  ich stan, wielkie zacofanie gospodarcze

- fatalizm i związanie tradycjami religijnymi

 

Więcej na temat Mali można znaleźć na stronie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mali
albo na stronie
https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ml.html

 


Zobacz też:

 

 

Nowy Testament dla Tuaregów


Dedykacja Nowego Testamentu

Służba współczucia