Gdzie pracujemy - Polska

Nasz kraj jest wielkim polem misyjnym. I chociaż Polacy od setek lat mają Biblię w swoim ojczystym języku, to jednak tak wielu nie odkryło jeszcze przemieniającej mocy Pisma Świętego. Dlatego też trzeba podejmować działania zachęcające rodaków do poznawania Biblii i przyjmowania tego, czego ona uczy. Nie jest to łatwe zadanie ze względu na wiele barier w mentalności Polaków oddzielających ich od samodzielnego czytania Słowa Bożego.

Ci, dla których Biblia nie jest autorytetem w sprawach wiary, którzy nie rozkoszują się jej poznawaniem i życiem według niej, nie są też zainteresowani braniem udziału w realizacji zadania pozostawionego nam przez Pana Jezusa: "Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody."

Jeżeli polskie kościoły mają wysyłać misjonarzy poza nasz kraj, to muszą być do tego przygotowane na poziomie rodziny i jednostki. Biblijna Edukacja dzieci i rodzin oraz pomoc, katechetom, pastorom, księżom leży u podstaw rozkochania naszego narodu w Słowie Bożym, gdyż bez tego trudno mówić o wychowywaniu przyszłych misjonarzy.

To dlatego w ramach służby BSM powstał dział Edukacji Biblijnej, którego celem jest pomaganie kościołom, wspólnotom, instytucjom i osobom, którym zależy, by przyszłe pokolenia Polaków znało Słowo Boże i budowało na nim swoje życie.

Niech Słowa Pana Jezusa Chrystusa z Ew. Mateusza 28:18-20, Ew. Marka 16:15 oraz apostoła Pawła z 2 Tym. 3:15-17 będą dla nas wszystkich zachętą.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.eb.org.pl  Zapraszamy!