Gdzie pracujemy - Ukraina - misja do Romów - Organizacja edukacji

Większość dzieci z wiosek romskich nie chodzi do szkoły. Z tego powodu analfabetyzm wśród nich jest dość powszechny. Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele, a jedną z głównych jest dyskryminacja, której doświadczały dzieci romskie ze strony węgierskich bądź ukraińskich rówieśników, kiedy podejmowały próby rozpoczęcia edukacji w szkołach państwowych.

W wioskach, gdzie powstały wspólnoty chrześcijańskie, budowane są Domy Modlitwy, które w kilku sytuacjach służą również jako szkoły. Przy współpracy z Ukraińskim Kościołem Żywego Boga oraz lokalnymi władzami szkolnymi, w Domach Modlitwy organizuje się klasy dla dzieci romskich.

Inną barierą, która oddziela je od edukacji jest bieda. Kiedy dzieci nie mają butów i odzieży, trudno oczekiwać, że przyjdą do szkoły szczególnie w okresie zimowym.
Kiedy są głodne, bardziej myślą o jedzeniu, niż nauce.
Dotakowo, często są chore z powodu picia skażonej wody.

Aby umożliwić im chodzenie do szkoły, trzeba ich zaopatrzyć w buty, odzież, pokarm zdrową wodę i lekartswa, trzeba wybudować im szkoły, dostarczyć podręczniki, zatrudnić nauczycieli ....

Obecnie BSM pomaga w funckjonowaniu szkół w wioskach Barkasowo, Wielkie Luczki i Czomonin.  W roku 2006 dzięki pomocy dostarczonej przez SM wybudowano Dom Modlitwy w wiosce Domboki.

Koszt dokarmiania i utrzymania około 20 osobowej klasy wynosi  około 800 zł miesięcznie. Prosimy o wsparcie na kontynuację tej służby. Na darowiźnie prosimy zaznaczyć - pomoc dla Ukrainy.Droga z wioski Wielkie Luczki do Domu Modlitwy i szkoły.