Gdzie pracujemy - Ukraina - misja do Romów - Warunki życia Romów

W rejonie Mukaczewa na Ukrainie żyje około 40 tysięcy Romów. Mieszkają w osadach zwanych taborami. Największa w Mukaczewie ma około 4500 ludności, mniejsze na obrzeżach wiosek zamieszkałych przez Węgrów czy Ukraińców, mają od kilkadziesiąt do kilkaset osób. Ich domy to różnej wielkości lepianki budowane z wałków – kształtek z gliny mieszanej ze słomą. W maleńkich, (około 2 na 2 m), mieszkają samotnie ludzie starsi; w większych, (4 na 5 m), mieszkają rodziny, które na ogół są bardzo liczne mogą mieć nawet kilkanaścioro dzieci.

Większość z nich żyje w skrajnej nędzy, bez stałej pracy, bez opieki medycznej, bez edukacji.


Warunki higieniczne
Osady na ogół pozbawione są melioracji i kanalizacji, domy bez rynien, a ulice po deszczu zamieniają się w bagno. Ze względu na brak kanalizacji, ludzie korzystają z latryn rozrzuconych pomiędzy domkami. Często wodę pitną czerpią ze studzien wykopanych w pobliżu latryn.

 


Analfabetyzm a praca
Wiele dzieci romskich nie chodzi do szkoły. W niektórych wioskach większość dorosłych jest analfabetami, co automatycznie spycha ich na margines społeczeństwa. Trudno im znaleźć pracę. Latem w wielu wioskach pozostają kobiety i dzieci, gdyż większość mężczyzn wyjeżdża za pracą o innych rejonów Ukrainy. Nawet jeśli ją dostaną, często są wykorzystywani przez pracodawców.


Ewangelizacja i zakładanie zborów
Ewangelia głoszona jest Romom od około 20 lat. Powstało około 20 romskich zborów. Nawróceni Romowie chcą żyć uczciwie, porzucają pijaństwo, kradzieże, czary, cudzołóstwo i inne typowe dla nich grzechy. Chcą pracować własnymi rękami. Chcą się uczyć czytać i pisać, gdyż chcą mieć możliwość samodzielnego poznawania Biblii.


Organizacja Edukacji
W wioskach gdzie zbudowano domy modlitwy, pomagamy w organizowaniu szkół z nauczaniem początkowym. Nauką objęte są nie tylko dzieci, ale w niektórych osadach są prowadzone zajęcia dla nastolatków i dorosłych, którzy chcą nauczyc się czytać. Jednak osoby niewierzące na ogół nie są zainteresowane edukacją.