Gdzie pracujemy - Ukraina - misja do Romów - Zmiany w życiu Romów

Ewangelia o Jezusie Chrystusie zmienia ludzi w każdej kulturze. Zmienia również życie Romów na Ukrainie.
Mimo że od wieków mieszkali w 'chrześcijańskiej' Europie, niewiele było sytuacji, aby ktoś chciał im mówić o Jezusie Chrystusie, o sensie jego cierpienia, śmierci i zmartwychwstania. Ich wyobrażenia o Bogu były wypadkową obserwacji zachowań ludzi, którzy uważali się za chrześcijan.

Chcemy pokazać, że ewangelia ma moc zmieniać Romów.
Poniżej załączamy świadectwa kilku nawróconych Romów, którzy opowiadają o tym jakie było ich życie bez Boga i jak się zmieniło, kiedy zawierzyli swoje życie Jezusowi Chrystusowi.

Tibir Wirag - moje życie nie miało sensu ...

Gaszpar Gorwat - Moje życie było mroczne, pełne „błota” i grzechu

Feri - Kiedy miałem siedem lat, zmarł mi ojciec.