Nowości - Błogosławionych Świąt 2012

(8) A byli w tej krainie pasterze w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim. (9) I anioł Pański stanął przy nich, a chwała Pańska zewsząd ich oświeciła; i ogarnęła ich bojaźń wielka. (10) I rzekł do nich anioł: Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, (11) gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym. (12) A to będzie dla was znakiem: Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie.

Jako Polacy jesteśmy wśród 2800 uprzywilejowanych spośród 6900 narodów świata, które mają dostęp do tej informacji, że 2000 lat temu narodził się Zbawiciel. (Zobacz Statystyki

Mijający rok 2012 był przełomowy dla ewangelizacji świata: po raz pierwszy liczba realizowanych projektów tłumaczeniowych (ponad 2000) była większa od liczby języków, dla których trzeba dopiero rozpocząć przekład Słowa Bożego (mniej niż 2000).

Kiedy będziemy czytać albo słuchać o narodzinach Jezusa, pamiętajmy w modlitwie o misjonarzach, którzy pracują nad tym, aby ewangelia była zaniesiona do wszystkich narodów, i o narodach, do których trzeba zanieść ewangelię, aby któregoś dnia mogli przeczytać: „Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, (11) gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym.”