Nowości - Dzień Misyjny, 16 czerwca 2012

 

Początek:            10:00

Zakończenie:     18:00

10:00-11:30                        1 blok

                                               Przywitanie / modlitwa

 Uwielbianie

10:30-11:00 Rozważanie Słowa – pastor Michail Balko z Mukaczeva, Ukraina

Prezentacja pracy Edukacja Biblijna

Biuletyn  „Idźcie” i biuro

Modlitwa

11:30-12.00                        przerwa na kawę

12:00-13:30                        2 blok

                                               Uwielbianie

12:10-12:30 – Służba wśród Romów na Ukrainie – JM 

12:30-13:30 – Misja na Wschód

Modlitwa

13.30-14:30                        przerwa na obiad

14:30-16:00                        3 blok

Uwielbianie

14:40-15:00 - Świadectwa pastorów

15:00-16:00  - Operation Mobilisation

Modlitwa

16:00-16:30                        przerwa na kawę

16:30-18:00                        4 blok

               Misja Wycliffe’a

                                               Etiopia (20 min), PNG (10 Min),

                                               Syberia  (50 Min+)

Modlitwa

Zakończenie