Nowości - Misja Wycliffe'a w Niemczech ma 50 lat

Podczas spotkania na ręce dyrektorki Misji Wycliffe'a w Niemczech, Angeliki Marsch, przekazaliśmy podarunek od naszego stowarzyszenia, specjalnie wykonany na tę okazję przez ustrońskiego artystę Marka Cieńciałę, przedstawiający kłosy, z wersetem z Galacjan 6:9,

“Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist.
Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit
die Ernte einbringen.”

Co znaczy: „Obyśmy się nie zmęczyli czynić to, co jest dobre i właściwe, gdyż jeśli nie ustaniemy, to w wyznaczonym przez Boga czasie, będziemy zbierać żniwo.”