Nowości - Modlitwa o Ukrainę

Apostoł Paweł wzywał wierzących do modlitwy o władców i wszystkich przełożonych, nie tylko po to, aby ludzie mogli żyć w w pokoju, ale również o to, aby zostały stworzone warunki do głoszenia ewangelii wszystkim ludziom, aby wszyscy mogli poznać, żeJezus jest jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi. 

2 Tym 2:(1) Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, (2) za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. (3) Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, (4) który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. (5) Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, (6) który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. 

 

Pamiętajmy o pastorach, którzy w tym trudny okresie głoszą ewangelię na Ukrainie, aby wzywali do pojednania, przebaczenia, do okazywania współczucia i pomocy wzajemnej.