Nowości - Nowy Testament dla Gamo i Gofa

O pierwszej ksiedze w języku gamo, Ewangelii Łukasza,  pisalismy w 44 numerze IDZCIE w 2006 roku, czyli od wydania pierwszej księgi do do całego Nowego Testamentu minęło tylko 6 lat!
Dziekujmy za to Bogu i módlmy się, aby Słowo Boże w tych językach było czytane i przemieniało życie wszystkich członków tych wspólnot etnicznych.
Módlmy się, aby wśród tych narodów była organizowana edukacja, aby ludzie byli uzdalniani do czytania Słowa.
Módlmy się o nauczycieli, o ich determinację, poświęcenie, oraz wszelkie środki potrzebne do organizacji edukacji.

Nie mamy jeszcze zdjęć z dedykacji NT, ale przypominamy zdjęcia z uczestnikami dedykacji ewangelii Łukasza w języku gamo w 2006 roku.