Nowości - Nowy Testament dla Konso

Lud Konso jest spragniony Słowa Bożego. Pierwszy nakład Nowego Testamentu rozszedł się w kilka dni. Była potrzeba zrobienia drugiego, trzeciego, a teraz czwartego nakładu.

Tłumaczenie Starego Testamentu jest na ukończeniu. Prosimy o dalsze modlitwy w intencji tłumaczenia Biblii i rozwoju kościoła wśród ludu Konso. 

Oto kilka zdjęć z uroczystości: