Nowości - Nowy Testament dla ludu Seimat

 

 

Niezwykle ciekawa jest okładka tego Nowego Testamentu, która jest w kolorze niebieskim i złotym co symbolizuje kolor morza oraz słońca na wyspach Ninigo. 

Okładka została zaprojektowana przez młodego człowieka z wyspy Patexux. Za podstawę obrazu na okładce przyjął tradycyjne kanu i fale uderzające w nie z boku. Masztowi, który jest w centrum, nadał formę krzyża. Maszt ten podtrzymuje podwójny żagiel, który reprezentuje otwartą księgę Słowa Bożego. Skrzyżowane linie przedstawiają  żagle, które tradycyjnie są  tkane  z liści palm przez kobiety. Górna część łącząca maszt z żaglem jest w kształcie serca, co ma przedstawiać miłość Bożą do człowieka. 
Tak więc rysunek na okładce przedstawia piękną metaforę łódki życia, której masztem jest krzyż, żaglem Słowo Boże, o którą uderzają wzburzone fale, a która płynie bezpiecznie dzięki Bożej miłości.