Nowości - Ocieplenie szkoły w Barkasowo

Będąc ostatnim razem w Barkasowo postanowiłem sprawdzić, jak wygląda strop nad klasami. Nie wyglądał imponująco. Do krokwi położonych na ścianach nośnych były przybite listwy, które były otynkowane gliną od strony klas i ‘izolowane’ 3-4 cm warstwą gliny od strony dachu. Nic dziwnego, że pomieszczeń tych nie można było nagrzać na tyle, aby mozna było prowadzić zajęcia w miarę komfortowych warunkach, to znaczy, bez kurtek, czapek  i rękawiczek. Zrobiło mi się ciepło - dlaczego nie sprawdziliśmy tego wcześniej, przecież jsteśmy zaangażowani w tej wiosce od ponad 10 lat i co roku słyszeliśmy prośby o pomoc w ogrzewaniu klas. Szukaliśmy wtedy środków na zakup wiekszej ilości drewna opałowego, podczas gdy trzeba było już dawno zainwestować w izolację stropu. 

Koszt: 

Izolacja tego stropu o powierzchni ok. 150 m2 wydaje się prosta – między krokwie trzeba włożyć co najmniej 15 cm wełny mineralnej a następnie przykryć płytami. 

Wszystko co jest potrzebne mozna kupić na Ukrainie. Koszt wykonania izolacji wyniesie około 4000 zł. 

W Domu Modlitwy prowadzone są obecnie zajęcia dla pięciu klas, w których bierze około 100 dzieci. W miarę możliwości finansowych BSM dostarcza również środki na dokarmianie tych dzieci.

Będziemy wdzięczni za każdą ofiarę na ocieplenie stropu czy dokarmianie dzieci. Darowizny prosimy przekazać na konto BSM (Zobacz: Wpłaty na BSM) i oznaczyć: Szkoła w Barkasowo. 

I ktoś zapyta, jaki związek ma wełna mineralna z edukacją i ewangelizacją? O. wszem, wielki. Jeśli w klasach będzie ciepło, dzieci chętnie będą przychodzić do szkoły, aby uczyć się czytać, a przez to zostać uzdolnione do osobistego poznawania Słowa Bożego. Przez wykonanie tego ocieplenia okażemy im praktyczną miłość. Tak samo będzie z nabożeństwami. Ludzie chętnie przyjdą do miejsca, gdzie jest ciepło fizycznie, aby tam ogrzać się duchowo Słowem Bożym, tym bardziej, że na nabożeństwa w tej wiosce latem i jesienią przychodziło do 200 osób. Pomóżmy im - ogrzejmy ich - aby zima nie była przeszkodą w uczestniczeniu w nabożeństwach.