Nowości - Seminarium o misji podczas TE

Rozwój Kościoła związany jest z tłumaczeniem Biblii na języki świata. Jak to wyglądało na przestrzeni wieków? Kiedy poszczególne narody otrzymywały dostęp do Słowa Bożego? Jak było przed Reformacją i po niej? Jak jest obecnie? Ile narodów ma już dostęp do Słowa Bożego, a ile jeszcze czeka, aż ktoś je dla nich przetłumaczy? 
Co w tej służbie mogą uczynić Polacy i polskie Kościoły?

 

Więcej o TE w Dzięgielowie na stronie Centrym Misji i Ewangelizacji