Nowości - Tłumaczenie dla Romów w Polsce

Video pokazuje fragment nabożeństwa w Kościele Romskim w Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 23.03.2014, kiedy to został przeczytany po romsku pierwszy fragment ewangelii - Mateusz 28 - przetłumaczony na język Romów Bergitka. 
Będziemy wdzięczni za wszelkie wsparcie na ten projekt, który wymaga regularnego podróżowania osób zaangażowanych w tłumaczenie do miejsc, gdzie maja miejsce sesje tłumaczeniowe. Na ogół Romowie  Szaflar i Bystrzycy Kłodzkiej przyjeżdżają do Zabrza, 
Wsparcie prosimy przesyłać na konto BSM z dopiskiem - Tłumaczenie dla Romów". 
Informacja o koncie na stronie BSM: 
http://www.bsm.org.pl/pl/wplaty_na_bsm.htmlVideo pokazuje fragment nabożeństwa w Kościele Romskim w Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 23.03.2014, kiedy to został przeczytany po romsku pierwszy fragment ewangelii - Mateusz 28 - przetłumaczony na język Romów Bergitka. 
Video pokazuje fragment nabożeństwa w Kościele Romskim w Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 23.03.2014, kiedy to został przeczytany po romsku pierwszy fragment ewangelii - Mateusz 28 - przetłumaczony na język Romów Bergitka. 
 
Mateusz 28, po romsku 
 
Będziemy wdzięczni za wszelkie wsparcie na ten projekt, który wymaga regularnego podróżowania osób zaangażowanych w tłumaczenie do miejsc, gdzie mają miejsce sesje tłumaczeniowe. Na ogół Romowie  Szaflar i Bystrzycy Kłodzkiej przyjeżdżają do Zabrza, ale były już sesje w Szaflarach i Bystrzycy Kłodzkiej. Dzięki temu projektowi nastąpiło ożywienie kontaktów pomiędzy wierzącymi Romami z w/w miejscowości. Słowo Boże po romsku zaczyna również docierać do Romów, którzy wyemigrowali do Anglii. 
 
Wsparcie prosimy przesyłać na konto BSM z dopiskiem - "Tłumaczenie dla Romów". 
Informacja o koncie na stronie BSM: Wpłaty na BSM 
 
 
Będziemy wdzięczni za wszelkie wsparcie na ten projekt, który wymaga regularnego podróżowania osób zaangażowanych w tłumaczenie do miejsc, gdzie maja miejsce sesje tłumaczeniowe. Na ogół Romowie  Szaflar i Bystrzycy Kłodzkiej przyjeżdżają do Zabrza, 
Wsparcie prosimy przesyłać na konto BSM z dopiskiem - Tłumaczenie dla Romów". 
Informacja o koncie na stronie BSM: 
http://www.bsm.org.pl/pl/wplaty_na_bsm.html