Nowości - Wieści z pól misyjnych

Telefony a Biblia

Telefony komórkowe stają się bardzo popularne w wielu częściach świata, niejednokrotnie odciętych od częstych kontaktów z innymi ludźmi. Te same telefony można wykorzystywać także do tego, by przesyłać teksty oraz materiały audio i wideo.

Chwała Bogu za specjalistów z dziedziny informatyki, którzy zakładają strony internetowe i dostosowują Pismo Święte do przesyłania drogą elektroniczną. Módlmy się o więcej takich ludzi oraz by Pan uczył ich kreatywności i efektywnych metod, jak pomagać ludziom lepiej poznawać Boże Słowo.

 

Tłumaczenie Biblii na język aramejski

Aramaic Bible Translation jest organizacją wspomagającą tłumaczenie Biblii na współczesne dialekty języka aramejskiego. Dwa Nowe Testamenty pomału przechodzą przez ostatnie etapy przygotowań do druku. Suryoyo aramejski Nowy Testament ukaże się w wersji dwujęzycznej, w połączeniu z klasycznym aramejskim. Druk planowany jest na połowę 2011 roku, a dostępny powininien być na początku 2012 roku. Również i mardini Nowy Testament powinien ukazać się w podobnym czasie.

Chwała Bogu za to, że pomimo wielu opóźnień oba Nowe Testamenty są prawie skończone. Módlmy się też, aby przygotowanie do druku i sam wydruk przebiegły bez problemów, i aby mówcy tych starożytnych języków przyjęli Boże Słowo z otwartymi sercami.  

 

Tłumaczenie Starego Testamentu

Członkowie zespołu "Common Text Project" zajmują się zbieraniem informacji na temat zagadnień ze Starego Testamentu, które mogą być pomocne dla tłumaczy. Umieszczają je następnie na stronie internetowej, zapewniając tłumaczom łatwy i ciągły dostęp. W projekt ten zaangażowanych jest siedem osób.

Módlmy się o mądrość dla nich, a także zadowolenie z pracy, która służy tłumaczom na całym świecie

 

Azja - odpowiedź na modlitwy

W marcu 2010 roku zespół planujący tłumaczenie Biblii dla kilkumilionowej grupy językowej w Azji poprosił o modlitwy o znalezienie lokalnego tłumacza. Już w niedługim czasie znalazła się osoba gotowa to robić. Jest to ktoś, kto wyemigrował wcześniej i zamieszkał w innym kraju, niż ten, w którym pracuje zespół tłumaczeniowy. Używając internetu (poprzez Skype) rozpoczęto tłumaczenie. Człowiek ten okazał się bardzo zdolnym tłumaczem. Chwała Panu za odpowiedź na modlitwy. Módlmy się też, aby ten człowiek rozwijał swoje zdolności tłumaczeniowe i pozostał oddany bożej pracy.

 

Kamerun

Dziękujmy Panu za grupy słuchające nagranej Biblii w rejonie Ngiemboon w Kamerunie oraz za wzrost zainteresowania alfabetyzacją, które jest tego wynikiem. Jedna z grup na samym początku miała tylko czterech chętnych do słuchania a obecnie jest w niej sześćdziesiąt osób. 250.000 ludzi mówi językiem ngimboon.

 

Mali

Módlmy się o program słuchania Biblii "Faith Comes By Hearing" (Wiara przychodzi ze słuchania) w języku minyanka oraz tamaszek. Istnieje wiele grup słuchaczy spotykających się regularnie, by słuchać fragmentów Słowa Bożego w ich językach ojczystych.

Módlmy się również o tłumaczenie Starego Testamentu na język minyanka. Celem jest, aby do 2016 roku przygotować zespół do samodzielnej pracy nad tym projektem.

 

Tłumaczenie na język asyryjski

Zespół tłumaczący Nowy Testament na język asyryjski dokończył korektę tłumaczenia. Będzie ono wydane łącznie z Księgą psalmów. Obecnie całość jest przygotowywana do druku. Jeden z członków zespołu napisał: Módlmy się, aby wydruk poszedł szybko i sprawnie. Asyryjczycy już proszą o egzemplarze Nowego Testamentu."

 

Indie

Módlmy się o tłumaczy Biblii, którzy biorą udział w programie w kolegium Serampore, specjalizując się w tłumaczeniu Pisma Świętego. Pierwsza grupa ukończy naukę w listopadzie. Módlmy się, aby kościoły i organizacje misyjne wysyłały tam zainteresowane osoby. Wstawiajmy się również za ludzmi tłumaczącymi na różne języki.

 

Kamerun

12 marca 2011 ukazała się Ewangelia wg Łukasza w języku chrambo. Jest to pierwsza z ksiąg biblijnych, która zostanie przetłumaczona na dziewięć języków w rejonie Ndop, w północno-zachodnim Kamerunie. Na maj zaplanowane było również ukończenie tej samej ewangelii na język bamunka, i rozpoczęcie tłumaczeń na cztery inne języki. Zespół ma nadzieję, że tłumaczenie na chrambo będzie zachętą dla innych języków.

 

Togo i Benin

Po trzydziestu latach pracy lud Gangam mieszkający w Togo i Beninie w końcu otrzyma nowy Testament. Dedykacja zaplanowana jest na listopad 2011 roku. Módlmy się o członków tej grupy językowej, którzy przygotowują się do tego radosnego wydarzenia, a także aby Boże Słowo miało wpływ na życie ludzi Gangam.

 

Etiopia

W 35 językach tłumaczona jest obecnie Biblia w Etiopii. Liczba ta reprezentuje około 45% wszystkich języków w tym kraju. W pozostałej grupie języków około 21% ciągle potrzebuje tłumaczenia, a pozostałe 21% wymaga najpierw analiz lingwistycznych w celu określenia, czy konieczne będzie tłumaczenia Pisma Świętego na te języki.

 

 

Azja Południowa

Módlmy się o siły, jedność i wytrwałość potrzebne w czasie ostatnich miesiącach tłumaczenia Nowego Testamentu w tej części świata. Oto kilka z rzeczy, które pozostały jeszcze do zrobienia: trzykrotne czytanie całego Nowego Testamentu pod kątem ewantualnych poprawek, napisanie wstępu do tłumaczenia, ukończenie i sprawdzenie glosariusza, sprawy związane z wydrukiem, raportami i wiele jeszcze innych. Dwóch członków zespołu doświadcza też poważnych problemów zdrowotnych.

 

Panama

Zespół tłumaczący Biblię na język san blas kuna postawił sobie za cel ukończenie pracy do końca 2012 roku. Niestety członkowie zespołu doświadczają różnorodnych poważnych problemów zdrowotnych. Módlmy się o zdrowie, siły, Bożą ochronę oraz by prace nad tłumaczeniem Starego Testamentu mogły posuwać się do przodu bez dalszych problemów.

 

 

 

Papua Nowa Gwinea

Tłumaczenie w języku awi manga posuwa się do przodu. Jeden z tłumaczy miał okazję dzielić się historiami biblijnymi z ludźmi i zaobserwował nie tylko rosnące pragnienie Bożego Słowa w słuchaczach, ale także wzrost wsparcia ze strony lokalnych ludzi dla pracy tłumaczeniowej. Ten sam tłumacz doświadczał też różnych prób: był chory przez dwa miesiące, a potem jego komputer zepsuł się. Teraz choruje inny z tłumaczy. Dostęp do leków w odległych częściach Papua Nowej Gwinei jest bardzo ograniczony. Módlmy się o Bożą ochronę dla zdrowia tłumaczy i wykonywanej przez nich pracy.

 

Stany Zjednoczone

Praca Misji Wycliffe'a prezentowana jest w każdą środę o godzinie 11 w języku koreańskim w radiu KGBC, nadającym z Los Angeles. W tym dwudziestominutowym programie wykorzystywane są  wywiady z koreańskimi członkami Misji Wyciffe'a oraz historie związane z tłumaczeniem Biblii.

Módlmy się o koreańskich chrześcijan, aby programy te mogły stać się dla nich inspiracją oraz motywacją do zaangażowania się w tłumaczenie Biblii na świecie.

 

 

Azja

Chociaż Japonia znajduje się tysiące kilometrów od Azji Południowej, gdzie mieszka lud Yawa, to jednak nawet i oni odczuwają skutki niedawnego trzęsienia ziemi w Kraju Kwitnącej Wiśni. Jednym z efektów są problemy z wydrukiem Nowego Testamentu w języku yawa. Potrzebny do niego specjalny papier został zamówiony w Japonii, ale nie wiadomo, czy i kiedy dotrze on do drukarni. Data dedykacji Biblii została już ustalona, przygotowania w toku, wiele osób zakupiło już bilety samolotowe, aby wziąć udział w tej uroczystości. Módlmy się o Bożą interwencję, aby Nowy Testament w języku yawa był gotowy na czas.

 

Mikronezja

28 marca 2011 roku przedstawiciele kościoła oraz społeczności z grupy językowej mwoakilloa w stanie Pohnpei, spotkali się z konsultatnem, aby porozmawiać na temat rozpoczęcia tłumaczenia Biblii na ich język ojczysty. Podjęto decyzję o rozpoczęciu projektu tłumaczeniowego, wybrano komitet oraz wydelegowano ludzi, którzy zajmą się wznowieniem wydruku śpiewnika w języku mwoakilloa. Zadaniem komitetu tłumaczeniowego będzie pomoc w organizowaniu pracy tłumaczy oraz procesu sprawdzania, a także zbieranie funduszy na pracę tłumaczeniową.

 

Azja

W wielu rejonach Azji członkowie etnicznych grup mniejszościowych żyją w trudno dostępnych miejscach, do których transport jest bardzo ograniczony. Nie zawsze wiadomo, jak bardzo zbliżony jest dany język do innych. Módlmy się o ludzi zaangażowanych w badania językowe, by potrafili dokonywać właściwej oceny lingwistycznej, co ma wpływ na ustalanie potrzeb tłumaczenia Biblii w danym języku.

 

Indonezja

Módlmy się o konsultanta, aby sprawdził tłumaczenie w języku dhao. Konsultant odgrywa istotną rolę przy sprawdzeniu egzegezy tekstu. Zespół pracuje również nad słownikiem Nowego Testamentu. Módlmy się o to, by ta praca została wykonana z należytą dokładnością oraz o Bożą ochronę dla tłumaczy, z których niektórzy zmagają się z problemami zdrowotnymi.

 

 

Chad

Zespół tłumaczeniowy w języku kenga szykuje się do przygotowywania do druku Nowego Testamentu. Początek zaplanowany jest na 3 maja 2011 roku. W programie ujęto dwa spotkania z przedstawicielami kościołów, tygodniową podróż w rejonie, gdzie używany jest ten język, czytanie, sprawdzanie i korektę tekstu.

W Czadzie panuje obecnie pora gorąca, gdy temperatury osiągają 40 stopni C. W takich warunkach zarówno sprzęt, jak i ludzie nie funkcjonują dobrze. Módlmy się o planowaną pracę, aby przebiegała we właściwej atmosferze współpracy i zrozumienia tak, by we wszystkim była oddawana chwała Bogu.
 

Vanuatu

Na ten rok planowane jest dokończenie sprawdzania Nowego Testamentu w językach maskelynes oraz południowo-zachodnim tanna. Módlmy się, aby Pan Bóg usuwał wszystkie przeszkody, obdarzał zdrowiem i ochroną ludzi zaangażowanych w tę pracę oraz o sprawne funkcjonowanie komputerów.

 

 

Papua Nowa Gwinea

Chwała Panu za dedykację Nowego Testamentu w języku nehan, która odbywała się 15 stycznia 2011 roku na wyspie Nissan. Módlmy się, aby ludzie w tym narodzie odczuwali głód Słowa Bożego i używali je w codziennym życiu, kościołach, społecznościach oraz by wzrastali w relacjach z Panem.

Dziękujmy Bogu za to, że Jego Słowo może być tłumaczone na tak wiele języków w Papua Nowej Gwinei. Niestety zbyt mało jest konsultantów mogących sprawdzać przetłumaczone fragmenty. Pamiętajmy w modlitwach o szkoleniu dla przyszłych konsultantów, które zaplanowane jest na lipiec.

Burkina Faso

Lud Songai zamieszkuje północno-zachodni region Burkina Faso, Mali, Niger, Nigerię oraz Benin. Mężczyźni zajmują się rolnictwem, a kobiety uprawiają ogrody warzywne. Niestety w języku songai jest bardzo niewiele dostępnych materiałów chrześcijańskich. Większość ludzi nigdy jeszcze nie słyszała ewangelii.

Módlmy się o lud Songai, o tłumaczenie Biblii, chrześciajńskie programy oraz literaturę w tym języku.

 

Południowy Sudan

W kraju tym brakuje nauczycieli, którzy mogliby uczyć ludzi czytać i pisać w języku tennet. Większość z tych do tej pory zaangażowanych w alfabetyzację dokształca się na kursach uniwersyteckich, a ci, którzy pozostali nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, by uczyć w szkołach. Pragnieniem rządu jest, aby dzieci uczyły się w swoim języku ojczystym, ale w wyniku wieloletniej wojny w Południowym Sudanie nie było żadnego uniwersytetu, ani szkoleń dla nauczycieli.

Módlmy się za ludzi zaangażowanych w alfabetyzację oraz by znaleźli się tak potrzebni nauczyciele.

Papua Nowa Gwinea

Chwała niech będzie Panu za ukończony pierwszy draft tłumaczenia Nowego Testamentu na język urat. Módlmy się o tłumaczy i wszystkich zaangażowanych w ten projekt, aby byli w stanie podołać wszystkim zadaniom czekającym ich jeszcze, zanim Boże Słowo zostanie oddane w ręce ludzi. Lud Urat liczy sobie 6300 osób, zamieszkujących dwadzieścia wiosek w prowincji East Sepik.

Burkina Faso

Możemy dziękować Bogu za projekt tłumaczeniowy w języku bissa w Burkuna Faso. Częścią projektu była także alfabetyzacja. Każdy, kto tylko pragnął, miał możliwość nauczyć się czytać i pisać w swoim języku ojczystym. Pewien rolnik z plemienia Bissa tak powiedział: "Wcześniej, jeśli ktoś nie uczęszczał do szkoły i nie uczył się francuskiego, nie był w stanie czytać Pisma Świętego. Teraz możliwe jest poznawania Nowego Testamentu w naszym języku ojczystym. Bardzo się z tego cieszymy."

 

Indonezja

Módlmy się o mądrość w podjęciu właściwej decyzji odnośnie lokalizacji programu alfabetyzacji w Papui, we wschodniej Indonezji. Trzy wioski brane są pod uwagę, a decydujące okażą się kwestie: gdzie znajduje się centrum obszaru językowego, łatwość dojazdu oraz zainteresowanie projektem lokalnych ludzi.

 

 

 

Uganda

18 lutego w Ugandzie odbędą się wybory prezydenckie. Pamiętajmy w modlitwach o tym kraju, aby wszystko przebiegło w pokojowej atmosferze oraz o trwające tam projekty tłumaczenia Biblii.

Salwador

Chwała Bogu za pracę zespołu tłumaczącego Biblię na salwadoriański język migowy. Ich praca, która rozpoczęła się rok temu, ma na celu docieranie z Bożym Słowem do ludzi głuchych. Módlmy się fundusze potrzebne do zaspokojenia potrzeb związanych z rachunkami za prąd, internet, przeprowadzaniem badań lingwistycznych i tłumaczeniem. 

 

Elektroniczne formy przekazu

Chwała Bogu za sukcesy w pierwszej fazie pracy nowego wydawnictwa cyfrowego, które koncentruje swe wysiłki na społecznościach językowych, do których trudno dotrzeć w inny sposób. Pracownicy, jak i wolontariusze pracują nad stronami internetowymi oraz nad adaptacją Pisma Świętego i innych materiałów po to, by mogły być użyte w elektronicznych formach przekazu: komputerach, telefonach komórkowych itp.

Módlmy się, aby ich wysiłki okazały się błogosławieństwem dla ludzi mieszkających w krajach, do których dostęp jest ograniczony. Internet moze okazać się tam jedynym sposobem dostępu do Biblii w ich językach ojczystych mieszkajacych tam ludów.

 

Sudan - odpowiedź na modlitwy

Wiele osób modliło się o przebieg i wyniki referendum przeprowadzonego w południowym Sudanie 9 stycznia, dotyczącego oddzielenia się tej części i utworzenia nowego, niezależnego państwa. Modlitwy te zostały wysłuchane, a samo referendum przebiegło w pokojowej atmosferze. Ludność zdecydowała o utworzeniu Południowego Sudanu, co ma nastąpić w lipcu tego roku.

Módlmy się, aby cały proces przebiegał w pokojowej, a wszystkie projekty tłumaczenia Biblii i alfabetyzacji mogły odbywać się bez przeszkód.

 

Azja

W jednym z projektów tłumaczeniowych miejscowy tłumacz doświadczył udaru mózgu w listopadzie 2010 roku. Jego stan poprawia się ale módlmy się o pełne dojście do zdrowia oraz o Bożą ochronę dla niego i jego rodziny. W tym projekcie pozostały do sprawdzenia przez konsultanta tylko dwie księgi ze Starego Testamentu. Módlmy się, aby Pan pozwolił zakończyć pracę i aby Boże Słowo miało wielki wpływ na ten naród.

 

Somalia

Siedemnastoletnia dziewczyna została zabita w Somalii z powodu jej wiary w Chrystusa. Głos Prześladowanych Chrześcijan (Voice of the Martyrs) w Kanadzie podaje, że dziewczyna była wcześniej torturowana przez kilka miesięcy przez swych rodziców, gdy przeszła z islamu na chrześcijaństwo. Rodzina uznała ją za szaloną, zmuszając do przyjmowania leków i wiążąc do drzewa. Dziewczynie udało się uciec do krewnych, ale w niedługim czasie została zamordowana. Było to prawdopodobnie "morderstwo honorowe".

Módlmy się o nawrócenie jej rodziców oraz by ewangelia docierała do ludności Somalii pomimo panujących tam prześladowań.

 

Papua Nowa Gwinea

24 grudnia 2010 roku rozpoczął działalność projekt tłumaczenia Nowego Testamentu na język taku w Papua Nowej Gwinei. Módlmy się za kościół w prowincji Bougainville, gdzie używany jest taku, aby Pan wlewał w serca ludzi głód Jego Słowa i by zmieniało ono serca ludzi.

Módlmy się także o więcej partnerów finansowych, którzy wsparliby projekty tłumaczeniowe w Papua Nowej Gwinei. Pozwoliłoby to Papuaskiemu Towarzystwu Tłumaczenia Biblii (Papua New Guinea Bible Translation Association) zaangażować więcej ludzi do tłumaczeń w ponad 300 językach, które w tym kraju jeszcze nie mają dostępu do Słowa Bożego.

 

Afryka francuskojęzyczna

Chwała Panu za konsultantów sprawdzających tłumaczenia w krajach francuskojęzycznych Afryki. Do tej pory zaspakają oni 2/3 potrzeb w tej dziedzinie. Módlmy się, aby Pan Bóg powoływał inne osoby do tej ważnej służby. Konsultant odgrywa bardzo istotną rolę w zespole tłumaczeniowym: sprawdza poprawność tłumaczenia, wierność, jasność przekazu i naturalność, szuka, czy czegoś nie zapomniano w tekście lub nie dodano, a także czy tłumacz nie popełnił błędu w egzegezie tekstu. 

 

 

Indie

W czerwcu 1980 roku szesnastu studentów zebrało się na kursie poświeconym tłumaczeniu Biblii w Nasik, Maharashtra. Był to początek krajowego ruchu tłumaczenia Biblii w Indiach. Teraz 30 lat później możemy dziękować Bogu za ponad siedemdziesiąt projektów tłumaczeniowych, wzrost liczby organizacji zajmujących się tłumaczeniem Pisma Świętego, przetłumaczenie i wydrukowanie jedenastu Nowych Testamentów. Chwalmy Pana za to, że Boże Słowo zmienia życie ludzi w tej części świata.

 

Nigeria

Chwała niech będzie Panu za to, że Nowy Testament w tsikimba dotarł do Nigerii. Módlmy się, by przeszedł bez problemów przez doprawę celną, o bezpieczny transport do rejonu, gdzie mieszkają mówcy tsikimba, a także o dziękczynne nabożeństwo i dalszą dystrybucję Bożego Słowa

Rosja - nowi kandydaci na misjonarzy

Obecnie 11 kandydatów z całej Rosji przygotowuje się, by dołączyć do pracy Misji Wycliffe'a, znajdując się na różnych etapach przygotowań. Na przykład niektórzy uczą się angielskiego, który jest niezbędny zarówno do specjalistycznych szkoleń, jak i w pracy w międzynarodowych zespołach. Członkowie Wycliffe Rosja bardzo cieszą się, widząc tych młodych ludzi, mających wizję zaangażowania się w tłumaczenie Biblii.

Módlmy się o nich, gdy przechodzą przez proces aplikacji, a także o czekające ich wiosną tego roku szkolenia lingwistyczne.

Republika Środkowoafrykańska

Styczeń to miesiąc wyborów prezydenckich i parlamentarnych w Republice Środkowoafrykańskiej. W ostatniej dekadzie kraj ten doświadczał wielu wojen i zamieszek. Módlmy się o pokojowy przebieg tych wyborów oraz o pracę Misji Wycliffe'a szkolącą wierzących z tego kraju do pracy tłumaczenia Biblii.

 

Boże Słowo - pociechą dla narodów

Narody ośmiu afrykańskich państw: Burundi, Republiki Środkowoafrykańskiej, Demokratycznej Republiki Kongo, Kenii, Rwandy, Sudanu, Tanzanii i Ugandy doświadczyły wielu traumatycznych przeżyć. Z inicjatywy Amerykańskiego Towarzystwa Biblijnego (ABS) oraz The Seed Company zorganizowane zostaną spotkania, by pomóc ludziom, jak radzić sobie po okrutnych i przerażających przeżyciach. Adresowane będą do ludzi, którzy nie posiadają Bożego Słowa w swoim języku lub nie potrafiących czytać.

Módlmy się, aby udało się dotrzeć do wielu z Bożym Słowem, przynoszącym pocieszenie i uzdrowienie.

Paragwaj

Módlmy się o projekt tłumaczenia Biblii dla ludu Ache w Paragwaju, liczącego około 1400 członków, o fundusze i wydruk czterech Ewangelii w ich języku. Materiały służące do alfabetyzacji zostały złożone w Ministerstwie Edukacji, w celu zatwierdzenia ich. Módlmy się, o pozytywną odpowiedź w tej kwestii. Lud Ache zajmuje się głównie rolnictwem.

 

Mądrość dla tłumaczy Biblii

Tłumaczenie Biblii to wielkie wyzwanie i odpowiedzialność. Często to także rozwiązywanie łamigłówek, szukając najbardziej odpowiedniego słowa, czy wyrażenia.

Oto dwa przykłady: w języku Koma, używanym w Ghanie istnieje pięć słów oznaczających "nosić", w zależności od tego, gdzie umieszczony jest ciężar (np. głowa, biodro, plecy, ramię lub z przodu) i jego rodzaju. Które słowo powinno być użyte w tłumaczeniu słów z Listu do Galacjan 6:2: "Jedni drugich brzemiona noście".

W języku Tuaregów zamieszkujących Afrykę Zachodnią istnieje przynajmniej piętnaście słów oznaczających wielbłąda. Które z nich powinno być użyte w Ewangelii Mateusza 19:24: "Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego".

Módlmy się o tłumaczy Biblii, by Bóg obdarzał ich mądrością w podejmowaniu ważnych decyzji związanych z tłumaczeniem Biblii.

Meksyk

Obecnie w procesie publikacji znajdują się trzy Nowe Testementy w językach używanych w Meksyku: Lachixio Zapotec, Yaganiza Zapotec i Południowo-wschodni Puebla Nahuatl. Módlmy się, by ich wydruk oraz wysyłka odbyły się bez żadnych problemów, a także, aby Duch Święty wzbudzał głód Słowa Bożego i aby wywierało ono wpływ na życie ludzi, wydając wiele duchowych owoców.

 

Wycliffe - Afryka

Obecnie w Misji Wycliffe'a pracują rdzenni misjonarze z Afryki, służąc w Beninie, Demokratycznej Republice Kongo, Etiopii, Kenii, Nigerii, Nigrze, Tanzanii, Togo i Ugandzie. Módlmy się razem z nimi o większe zaangażowanie afrykańskich kościołów, zarówno w modlitwie, jak i we wsparciu finansowym. Ważne jest, aby zarówno kościoły, jak i indywidualni wierzący byli świadomi potrzeb włączania się do programów tłumaczenia Biblii na różne języki oraz do pracy misyjnej.

Gwinea Równikowa

Chwała Panu za wydruk 17 tysiecy broszurek z przypowieściami, które zostały rozdane w Gwinei Równikowej. Przetłumaczono 37 pozycji sześć języków. Módlmy się, aby Boże Słowo przemawiało do serc ludzi, którzy otrzymali je, i aby ich życie zostało przemienione.

 

Uganda.

W czasie, gdy Nowy Testament tłumaczony jest na język Bwisi, zespół zajmujący się stosowaniem Pisma w codziennym życiu szkoli liderów, którzy będą w to zaangażowani. Pierwszym wydrukowanym fragmentem Biblii w języku Bwisi jest Ewangelia Marka. Opublikowano także czterotomowy przewodnik do studiowania.  Do tej pory przeszkolono kilkuset przywódców. Wielu z nich zaczęło studia biblijne używając Ewangelii Marka w Bwisi. Chwała Bogu za to, że od 2006 roku sprzedano 5000 kopii. Módlmy się dalej o wzrost zainteresowania Bożym Słowem wśród Bwisi.

Kamerun - tłumaczenie na język yemba

Zespół tłumaczący Biblię na język yemba potrzebuje wsparcia modlitewnego i zachęty. Praca wśród ludu Yemba trwa już od wielu lat. Obecnie tłumacz, który ukończył czteroletnie seminarium na Wybrzeżu Kości Słoniowej, przejmie prowadzenie projektu. Posiada on wiedzę z zakresu tłumaczenia i języków biblijnych. Inni członkowie zespołu pracują w nim na część etatu.

Módlmy się, aby do zespołu mógł dołączyć inny tłumacz, a także o Bożą ochronę dla wszystkich pracowników i ich rodzin przez zniechęceniem i chorobami. Módlmy się także, aby ze strony przywódców w kościołach widoczne było większe wsparcie i zachęta dla projektu tłumaczeniowego, oraz o utworzenie specjalnej lokalnej organizacji, która wzięłaby odpowiedzialność za tłumaczenie, dystrybucję materiałów i ich używanie w życiu codziennym.

Ghana - tłumaczenie Starego Testamentu w Tumulung Sisaala

Módlmy się o zespół tłumaczący ST na język Tumulung Sisaala. We wrześniu ukończyli sprawdzanie 2 Księgi Kronik, a do końca 2010 roku planowali zakończyć tłumaczenie i wprowadzanie poprawek do większości ksiąg Mniejszych Proroków. Chwała niech będzie Panu za to, że indywidualni chrześcijanie, kaznodzieje i ewangeliści używają dostępnego Nowego Testamentu, który czytają, z niego nauczają i tłumaczą Boże Słowo innym. Módlmy się, aby przynosiło to wiele duchowych owoców, a także, aby Boże Słowo dotarło także do Western Sisaala.

Demokratyczna Republika Kongo

Projekt "Logo" wchodzi w końcową fazę tłumaczenia Nowego Testementu. Z powodu niepewnej sytuacji w kraju zespół tłumaczeniowy musiał przenieść się do innego regionu.  Módlmy się o wiecej mówców tego języka, z którymi tłumacze mogliby testować przetłumaczone fragmenty. Także praca komitetu zajmującego się rewizją tekstu jest znacznie opóźniona i spowolniona z powodu dzielących ich odległości . Módlmy się, aby tłumaczenie tego Nowego Testamentu mogło zostać zakończone jak najszybciej.

Sudan - Biblia w praktycznym życiu

Pismo Święte pomaga ludziom znaleźć odpowiedzi na ich praktyczne problemy. Koordynator "Scripture Use" był w stanie zorganizować w 2010 roku kilka warsztatów, między innymi poświęconych traumie wywołanej przez wojnę i innym trudnym przeżyciom. Jeden z uczestników wyznał, że jego relacja z żoną zmieniła się bardzo w wyniku uczestnictwa w tym szkoleniu. Inni płakali i przebaczali swym wrogom, gdy zrozumieli, co Biblia naucza na temat przebaczenia.

Módlmy się, aby Paul miał wiele okazji szkolenia Sudańczyków, szczególnie pastorów i przywódców kościołów, jak stosować Słowo Boże w naszym życiu.

Kiedy w 2005 roku zakończyła się wojna domowa, rząd w południowej części kraju zobowiązał się do wprowadzenia lokalnych języków w szkołach podstawowych. Niestety bardzo wielu nauczycieli zginęło lub wyemigrowało w czasie wojny, a przez ostatnie 20 lat nie szkolono nowych. W czerwcu 2010 roku 22 nauczycieli z plemienia Dinka przeszło szkolenia, jak przygotowywać nauczycieli i wykorzystywać materiały w języku Dinka.

Módlmy się o pracowników wysyłanych przez rząd i lokalne społeczności, szkolących nauczycieli i przygotowujących nowe książki w tym języku. Chwała Panu za społeczności aktywnie wspierające szkoły w lokalnych językach.

Populacja: 36 900 000

Używane języki: 111

Alfabetyzacja: 57 %

Języki z przetłumaczonym Nowym Testamentem: 25

Języki posiadające Biblię: 10

Liczba aktualnych projektów tłumaczeniowych: 22

Afryka - Przełom

Kilka lat temu ukończono tłumaczenie Nowego Testamentu dla jednej z grup etnicznych, funkcjonującej głównie oralnie. Przez ostatnie dwa lata nie było żadnych zmian, jeśli chodzi o nagranie Nowego Testamentu. Chwała jednak Bogu za to, że obecnie całość jest już wprowadzona do komputera i zarejestrowana w formie audio.

Módlmy się, aby to nagrane Słowo Boże wywoływało w słuchaczach głód i pragnienie poznawania Boga i by Chrystus kontynuował dzieło budowania Swego Kościoła w tamtej części świata. Wstawiajmy się także o zespół przygotowujący nagranie.

Nigeria - przygotowania do tłumaczenia Biblii

25 września miało miejsce pierwsze spotkanie informacyjne dla wierzących z ludu Kamuku zainteresowanych tłumaczeniem Biblii. Przyszło na nie 90 osób z całego terytorium Kamuku, reprezentując większość denominacji. Celem tego spotkanie było wyłonienie ludzi szczególnie zainteresowanych tym zadaniem i włączenie ich do tworzonego zespołu tłumaczeniowego. Pierwszym ich zadaniem będzie przetłumaczenie i nagranie historii biblijnej opartej o Ewangelię Łukasza.

Módlmy się o wszystkich angażujących się do tego nowego projektu.

Indie

Inicjatywa Ostatniego Nakazu to plan, by wyjść naprzeciw potrzebom tłumaczenia Biblii w Indiach. Módlmy się o to, by członkowie zespołu potrafili dobrze się ze sobą rozumieć oraz o współpracę z organizacjami partnerskimi, by realizować to zadanie. Módlmy się o cierpliwość i mądrość w tym procesie. Zainteresowanie ludzi jest tak wielkie, że niektóre projekty rozpoczęły się zanim  przygotowano jeszcze cały plan działania.

Azja i Pacyfik:

Zespół pracujący w jednym z azjatyckich krajów tłumaczy i przygotowuje udramatyzowaną wersję historii biblijnych w formie audio. Obecnie pracują nad historią Mojższesza w oparciu o 2 Mojżeszową.

Módlmy się o pilność w pracy miejscowych tłumaczy, abychcieli też uczyć się od bardziej doświadczonych członków zespołu, a także o twórcze pomysły w przedstawianiu tych historii tak, by mogły przemawiać głęboko do serc słuchaczy i przyprowadzać ich do Boga.

Azja Południowa

W języku KV (pseudonim użyty jest ze względu bezpieczeństwa) w końcu rozpoczyna się tłumaczenie Biblii. Projekt ten stał się możliwy  dzięki znalezieniu, z Bożą pomocą, lokalnego tłumacza, jak i sponsorów, umożliwiających mu szkolenie. Módlmy się ludzi, którzy zdecydowali się włączyć do programu alfabetyzacji, a także o planowane na luty 2011 roku warsztaty poświęcone tworzeniu elementarza. 

Azja - Nowy Testament w Rakali*

Dedykacja Nowego Testamentw w Rakali (nazwa zmieniona ze względów bezpieczeństwa) odbywała się w listopadzie. Jednym z najważniejszych wydarzeń były zawody w znajomości Ew. Mateusza 5:1-20, w której wzięło udział 50 osób podzielonych na grupy. Jedna z grup skomponowała piękną pieśń na podstawie błogosławieństw. Wiele było podziękowań i pieśni pełnych wdzięczności do Boga za Jego Słowo. Módlmy się, aby Słowo Boże przemieniało życie wielu ludzi mocą Ducha Świętego. Wiele Nowych Testamentów zostało już rozdanych,  dlatego też módlmy się o mądrość dla liderów, czy należałoby wznowić wydruk.

Boże Słowo przemienia życie studentów

Fragmenty Biblii używane są w niektórych szkołach, w ramach edukacji poświęconej różnym wartościom. Nauczyciele i rodzice są bardzo zadowoleni ze zmian obserwowanych w dzieciach. Zachęcające są świadectwa mocy przetłumaczonego na języki ojczyste Słowa Bożego.

Módlmy się o ludzi, którzy słyszą Boże Słowo, niekiedy po raz pierwszy w życiu. Wstawiajmy się też o zespół tłumaczeniowy, przekładający Biblię na język ojczysty tej grupy etnicznej.

Azja Południowa

Po 39 latach pełnej oddania pracy w maju tego roku w pięciu różnych miejsach odbyła się dedykacja Nowego Testament w jezyku Mai (ze względów bezpieczeństwa podana nazwa jest tylko pseudonimem). Używany jest on przez ponad 30 mln ludzi. Módlmy się, aby 2000 kopii, które pozostają ciągle w rękach służb celnych, mogło trafić do mówców tego języka. Módlmy się także o szybkie ukończenie nagrania Nowego Testamentu, a także, aby Pan Bóg już teraz pobudzał ludzi, którzy mogliby zająć się tłumaczeniem Starego Testamentu.

Tajlandia - szkolenie misyjne

Niektóre kościoły w Tajlandii pragną zaangażować się w pracę misyjną. W październiku w dwóch miejscach odbyły się szkolenia w języku kairos poświęcone misji. Módlmy się, aby Pan pobudzał serca wierzących do wspierania tajskich misjonarzy. Wstawiajmy się o to, aby Pan pokazywał wierzącym w Tajlandii, jak mogą włączyć się do pracy misyjnej.

Filipiny - potrzeba tłumaczenia Biblii

Módlmy się o lud Tigwa Manobo, który prosi o tłumaczenie Bożego Słowa na ich język ojczysty. Wielu z nich to analfabeci. Dzieci uczęszczające do szkół mogą to robić dzięki otrzymywanemu wsparciu, które jednak nie zapewnia im żywności czy też koniecznych materiałów do nauki. W weekendy wracają do swych wiosek, aby tam pomagać w pracy na roli i brać udział w nabożeństwach.

Módlmy się o tę grupę, aby Pan pomagał im wzrastać w wierze i znalazł ludzi do tłumaczenia Swojego Słowa.

Vanuatu

Vanuatu składa się z ponad 80 wysp, z których około 65 jest zamieszkałych. Wielu lokalnych tłumaczy pracuje tam w swoich wioskach, rzadko otrzymując jakiekolwiek słowa zachęty czy uznania. Módlmy się, aby Pan Bóg pomnażał w nich poznanie Go, a także, aby Duch Święty pomagał im dobrze i wiernie wykonywać pracę tłumaczeniową.

Wyspy Salomona

Istniejąca na Wyspach Salomona lokalna organizacja (The Solomon Islands Bible Translation and Literacy Partnership), zajmująca się tłumaczeniem Biblii, rozwija się dobrze. Bóg porusza serca wielu mężczyzn i kobiet, aby angażowali się w tłumaczenie Pisma Świetego na lokalne języki. Módlmy się o mądrość dla ludzi pracujących w tej organizacji oraz o wpływ, jaki mogą wywrzec na tamtejsze kościoły.

Na wyspach Salomona powstaje także nowe centrum szkoleniowe, które składać się będzie z pokoi gościnnych, kuchni oraz sal na przyszłe warsztaty i szkolenia z zakresu tłumaczenia, alfabetyzacji i używania przetłumaczonych fragmentów Biblii. Módlmy się o szybkie ukończenie tego projektu, bezpieczeństwo dla zatrudnionych tam robotników oraz o mądrość, jak najlepiej wykorzystać to miejsce. Jego główną funkcją będzie zapewnić lokum szkoleniowe dla wszystkich zaangażowanych w tłumaczenia, alfabetyzację, czy promowanie Pisma Świętego.

Wyspy Salomona - nagranie Nowego Testamentu w języku bughotu

Od 11 listopada do połowy grudnia miało miejsce nagrywanie Nowego Testamentu na język bughotu. Będzie on udostępniany ludziom w około 20 wioskach na urządzeniu o nazwie "Megavoice". Módlmy się, aby Nowy Testament w formie książki, jak i nagrany mógł wywierać wpływ na ludzi. Jest to pierwszy realizowany w tamtej części świata tego typu projekt.

Ameryka

W marcu 2011 planowany jest kurs z zakresu lingwistyki, tłumaczenia i alfabetyzacji (International Course in Linguistics, Translation and Literacy CILTA). Niestety, jak do tej pory nie udało się jeszcze zebrać wszyskich wykładowców. Kurs ten jest pomocny dla ludzi przygotowujących się do pracy tłumaczeniowej. Módlmy się, aby udało znaleźć się właściwe osoby, mogące poprowadzić zajęcia, a także o obecnych studentów i uczących w CILTA.

 

Gwatemala: Chrześcijańskie programy radiowe w Mam

"Estéreo Vida" to chrześcijańska stacja radiowa w Comitancillo, w Gwatemali. W każdy wtorek rano emitowane są fragmenty Pisma Świętego, rozważania biblijne oraz pieśni w języku Mam. Bardzo zachęcająca jest reakcja słuchaczy.

Módlmy się, aby Boże Słowo oddziaływało na wielu słuchających tych programów.

 

Dallas, USA - sprawdzanie Nowego Testamentu w języku Tsishingini

Zespół tłumaczący Nowy Testament na język Tsishingini z Nigerii sprawdza go pod względem stylu i dokładności. Zespół założył sobie ambitny cel ukończenia korekty do stycznia 2011 roku. Módlmy się o zespół tłumaczy, o siły, dokładność i Boże prowadzenie w tym zadaniu.

Finlandia

Wycliffe Finlandia postawił sobie za cel w roku 2011, aby przynajmniej 10 osób zaangażowało się w pracę tłumaczenia Biblii i związane z nią inne służby. Ufając Bogu, gotowi są także, by pomagać w wyposażaniu tych, którzy odpowiedzą na to wyzwanie. Wspierajmy ich naszymi modlitwami w realizacji tego celu.