O nas - współpraca - Biuro BSM

Nasze biuro znajduje się w Ustroniu, przy ulicy A.Brody 4. Na co dzień pracuje tutaj pięć osób, natomiast w okresach dodatkowych obowiązków wspierani jesteśmy przez grono kompetentnych i oddanych wolontariuszy. Nad pracą czuwa Zarząd Stowarzyszenia, który spotyka się raz na kwartał. Odpowiedzialnością pracowników biura jest między innymi:

Naszym pragnieniem jest, by wypełniać słowa z Listu do Kolosan 3:17:

„I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez niego Bogu Ojcu”.

W biurze BSM pracują:
1. Jerzy Marcol
- dyrektor Biblijnego Stowarzyszenia Misyjnego, absolwent AGH w Krakowie, tłumacz.

2. Anna Marcol - asystent, redakcja kwartalnika IDŹCIE, plastyk, nauczyciel.

3. Iwona Recman - administracja i księgowość

4. Nela i Zbyszek Kłapa - pedagodzy, koordynatorzy działu Edukacja Biblijna