O nas - współpraca - Współpraca - Kościoły

W zadaniu misyjnym BSM współpracuje z kościołami, które uważają Słowo Boże za ostateczne źródło prawdy, a Jezusa Chrystusa za jedynego pośrednika pomiędzy Bogiem a ludźmi.

W zadaniu misyjnym każdy wypełnia inną rolę. Poniżej przedstawiamy zadania BSM oraz kościołów.
 

 

Rola BSM

 

 1. Informowanie kościołów o potrzebach misyjnych w świecie.
 2. Biuletyn IDŹCIE - obecnie w nakładzie około 1800 egzemplarzy.
 3. Odwiedziny w zborach - na zaproszenie zboru.
 4. Konferencje pastoralne.
 5. Spotkania młodzieżowe.
 6. Prelekcje na lekcjach religii w szkołach (gimnazjum, szkoły średnie).
 7. Rekrutacja kandydatów do misji.
 8. Nawiązywanie kontaktów.
 9. Informowanie o potrzebnych kwalifikacjach.
 10. Pomoc w zdobywaniu kwalifikacji.
 11. Pomoc w szukaniu stypendium..
 12. Poleganie na rekomendacjach zborowych przed wysłaniem na szkolenia.
 13. Po szkoleniach, przed wysłaniem na misję:
  1. rekomendacje ze zboru,
  2. rekomendacje ze szkoły biblijnej,
  3. rekomendacje z SIL.
 14. Organizacja wsparcia:
  1. wsparcie modlitewne,
  2. wsparcie finansowe:
   1. od różnych zborów,
   2. od przyjaciół.
 15. Gromadzenie wsparcia na koncie BSM:
  1. każda służba /misjonarz ma w BSM swoje podkonto,
  2. finanse są przekazywane zgodnie z życzeniem ofiarodawców.
 16. Potrącanie z ofiar:
  1. na Fundusz Nagłej Pomocy dla misjonarzy - 2 %,
  2. na koszty administracji biura misji w Polsce - 8 %,
   (w tym, na biuletyn "Idźcie")

 

Rola kościoła

 

 1. Głoszenie i wykonywanie Słowa Bożego.
 2. Wyposażanie ludzi do służby w kościele.
 3. Do wychodzenia do ludzi poza kościołem we własnym narodzie.
 4. Do wychodzenia do ludzi w innych narodach.
 5. Praca charytatywna: zgodnie z nakazem Jezusa: "Albowiem ubogich zawsze macie pośród siebie i gdy zechcecie, możecie im dobrze czynić,"
  (Marek 14:7)
 6. Zachęcanie swoich członków:
  1. do modlitwy o pracę misyjną,
  2. do wspierania finansowego misji,
  3. do zaangażowania się:
   1. rekrutacja własnych misjonarzy,
   2. pomaganie tym, którzy już wyjechali.
 7. Udział w procesie przyjmowania na członka misji:
  1. rekomendacje,
  2. wsparcie finansowe,
  3. wsparcie modlitewne.