O nas - współpraca - Współpraca - Misja Wycliffe'a - Historia Misji

Historia Misjii Tłumaczy Biblii im. Wycliffe’a

Misja Tłumaczy Biblii im. Wycliffe’a została założona w 1942 roku przez Williama Camerona Townsenda.
Townsend wędrował w Gwatemali od miasta do miasta, od wioski do wioski, aby sprzedawać Biblie w języku hiszpańskim. Zatrzymywał się na placach miast, opowiadał ludziom o Jezusie Chrystusie i zachęcał do zakupienia Biblii, w której mogliby przeczytać wszystko, co o Bogu należy wiedzieć.
Jednak nie wszyscy w Gwatemali znali hiszpański na tyle, aby zrozumieć przesłanie Biblii.
Pwenego razu pewien Indianin z plemienia Cakchiquel zapytał go:

„Jeśli twój Bóg jest tak wielki, to dlaczego nie mówi moim językiem”?

Townsend przyjął to wyzwanie. Zamieszkał wśród tego plemienia, nauczył się ich języka a następnie przetłumaczył dla nich Nowy Testament, co zajęło mu 11 lat.
W czasach kiedy Townsend ukończył przekład NT dla Cakchiquel, uważano, że na świecie jest jeszcze około 1000 grup etnicznych, które nie mają dostępu do Słowa Bożego. Po ukończeniu przekładu Townsenf chciał zmobilizować wierzących w Ameryce do zaangażowania się w tłumaczenie Biblii na wszystkie języki.

Townsend uważał, że każdy mężczyzna, kobieta i dziecko powinni być w stanie czytać Boże Słowo w swoim własnym języku.
Zapożyczając nazwę od przedreformacyjnego bohatera, Johna Wycliffe’a, który pierwszy przetłumaczył Biblię na angielski, Townsend zainicjował w 1934 roku powstanie lingwistycznej szkoły „Camp Wycliffe”. Na pierwsze szkolenie przybyło 5 uczestników. Początki były małe. Dzisiaj w Misji Wycliffe'a pracuje ponad 6000 tłumaczy i specjalistów od alfabetyzacji.

W roku 1942, z „ Camp Wycliffe” powstały dwie siostrzane organizacje:
Misja Tłumaczy Biblii oraz Summer Institude of Linguistics (Letni Instytut Językoznastwa).

Pierwsze tłumaczenie zrobione przez zespół Wycliffe’a (Kenneth Pike i Donald Stark) ukończone zostało w 1951 roku dla San Miguel Mixtec, języka w Meksyku.
Dwadzieścia siedem lat później, w 1978 roku, ukończono setne tłumaczenie Nowego Testamentu w języku Amuesha w Peru.
Tylko siedem lat później ukończono 200-ne tłumaczenie na język Hanga w Ghanie.
W styczniu 1989 roku oddano 300-ne tłumaczenie Nowego Testamentu na język Cotabato Manobo na Filipinach, a  500-ny Nowy Testament został dedykowany dla Suriname Javanese w kwietniu 2001 roku

Do chwili obecnej MTB im Wycliffe'a miała udział w dokonaniu ponad 600 tłumaczeń Nowego Testamentu, a na ponad tysiąc dalszych praca jest w toku.

Obecnie Summer Institude of Linguistics i Misja Tłumaczy Biblii (MTB) nadal współpracują w zakresie tłumaczenia Pisma Świętego, kształcenia personelu lingwistycznego i promowaniu służby związanej z tłumaczeniami.

Potrzebujemy jednak pomocy, by dokończyć to ogromne zadanie.
Jeszcze około 3000 języków, reprezentujących około 380 mln ludzi nadal potrzebuje Bożego Słowa w swoim języku ojczystym.
Z Bożą pomocą, ta wizja Townsenda może być zrealizowana! Zobacz Vision 2025
(opr. Anna Marcol)