O nas - współpraca - Zarząd BSM

Zarząd BSM jest wybierany przez Walne Zgromadzenie
członków Biblijnego Stowarzyszenia Misyjnego

Zgodnie ze Statutem BSM, raz na 4 lata odbywa się Walne Zgromadzenie członków, które stanowi najwyższą władzę Stowarzyszenia.

Podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 10 października 2015 udzielono absolutorium dotychczasowemu Zarządowi i wybrano nowy, w skład którego weszli:

  1. Jerzy Marcol – jako prezes BSM, 
  2. Arkadiusz Delik – wiceprezes
  3. Edward Cieślar – skarbnik
  4. Tadeusz Recman – sekretarz
  5. Zbigniew Kłapa -  członek 


     Zgodnie z przepisami, skład Zarządu jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej.
      KRS Nr 0000113035, z dnia 30 maj 2005.