Projekty

Tłumaczenie NT dla ludu Zayse 

Druk Nowego Testamentu dla ludu Konso