Wpłaty na BSM

Darowizny na pracę misjonarzy oraz na wszelkie projekty realizowane przez Biblijne Stowarzyszenie Misyjne prosimy przekazywać na konta bankowe BSM w Banku Śląskim w Ustroniu. 


BSM posiada obecnie trzy konta, w złotych, w dolarach i w Euro.


Darowizny złotówkowe prosimy przekazywać na konto:

Nazwa posiadacza rachunku:

Biblijne Stowarzyszenie Misyjne

Adres:

ul. Cieszyńska 47, 43-450 Ustroń

 

ING Bank Śląski o/Ustroń

32 1050 1096 1000 0001 0178 4874

Nr IBAN:

PL32 1050 1096 1000 0001 0178 4874

Nr BIC (SWIFT)

INGBPLPW

 

Darowizny w walucie USD prosimy przekazywać na konto:

ING Bank Śląski o/Ustroń

31 1050 1096 1000 0001 0230 0738

Nr IBAN:

PL31 1050 1096 1000 0001 0230 0738

Nr BIC (SWIFT)

INGBPLPW

 

Darowizny w Euro prosimy przekazywać na konto:

ING Bank Śląski o/Ustroń

58 1050 1403 1000 0023 5861 6163

Nr IBAN:

PL58 1050 1403 1000 0023 5861 6163

Nr BIC (SWIFT)

INGBPLPWInformacja do osób fizycznych:

Dokonując darowizny na cele realizowane przez BSM,
możesz zmniejszyć swój dochód podlegający opodatkowaniu o kwotę dokonanej darowizny,
nie więcej jednak niż 6%kwoty dochodu przed opodatkowaniem.

Odliczeń dokonujesz w zeznaniu podatkowym.

Odliczeniu podlegają wpłaty dokonane na konto bankowe Biblijnego Stowarzyszenia Misyjnego.

(Podstawa prawna: art. 26 ust.1 pkt 9 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późniejszymi zmianami).

 

Informacja dla osób prawnych:

Odliczenu podlega kwota do 10 % dochodu przed jego opodatkowaniem.

(Podstawa prawna: art. 18 ust.1 pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późniejszymi zmianami).

 

Prosimy określić, na jaki cel ma być przeznaczona darowizna, dopisując na przekazie:

DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE BSM + nazwisko wspieranego misjonarza albo nazwę projektu.

W przypadku braku określenia przeznaczenia darowizny, decyzja w tej sprawie zostanie podjęta przez Zarząd BSM, według aktualnych potrzeb.

Zobacz też: Cele - Statut BSM


Projekty obecnie realizowane i wspierane finansowo przez BSM

 1. Eiopia
  1. Iza Karpienia - praca edukacyjna w Etiopii 
  2. Organizacja edukacji w Etiopii- dla kilku grup etnicznych w południowej Etiopii
  3. Tłumaczenie Biblii w Etiopii - w roku 2017 BSM będzie wspierać 4 projekty tłumaczenia Nowego Testamentu na lokalne języki w południowej Etiopii, w które są zaangażowani lokalni tłumacze. 
 2. Syberia
  1. Agnieszka i Michał 
 3. Papua Nowa Gwinea
  1. Beata Woźny - tłumaczenie fargmentów Starego Testamentu na język ludu Seimat. Nowy Testament został ukończony w 2013 roku. 
 4. Ukraina - służba wśród Romów
  1. Wspieranie edukacji i dokarmianie dzieci w wioskach Chomonin, Barkasowo, Veliki Luczki, 
  2. Budowa studni - instalacji ze zdrową wodą dla rodzin romskich, w celu przeciwdziałania chorobom 
  3. Pomoc w zakupie lekarstw dla w/w wiosek - leczenie dzieci 
  4. Pomoc humanitarna dla Romów na Ukrainie - teś środki są przeznaczona na poprawę warunków bytowych rodzin wielodzietnych, które żyją w bardzo trudnych warunkach. 
 5. Przygotowanie, druk i wysyłka biuletynu „Idźcie”;
  roczna prenumerata z wysyłką kosztuje 30 zł
 6. Biuro Krajowe BSM
  1. Praca trzech osób w biurze BSM
   1. Administracja pracy BSM
   2. Redakcja biuletynu
   3. Księgowość
   4. Ogólne sprawy misji
  2. Wyjazdy do zborów w celu popularyzacji pracy misyjnej 
 7. Polska: Tłumaczenie Słowa Bożego na język Romów Bergitka 

Jedni wspierają BSM regularnie robiąc to przez stałe zlecenie bankowe.
Inni wspierają naszą służbę spontanicznie, okazjonalnie, od czasu do czasu.
Wyznajemy, że bez tego wsparcia, nasza służba byłaby bardzo utrudniona, a może nawet niemożliwa.

 

Prosimy więc o dalsze wsparcie i z góry dziękujemy za każdy dar.

Informujemy, że
BSM nie posiada statusu Organizacji Pożytku Publicznego.

Zachęcamy do wyszukania innych organizacji chrześcijańskich, które mogą otrzymać 1 % podatku należnego.