Zaangażuj się

Do pracy misyjnej można się zaangażować na wiele sposobów, począwszy od modlitwy o misjonarzy, o ludzi, do których ma dotrzeć ewangelia, o przebudzenie duchowe i misyjne w Polsce, poprzez organizację spotkań o misji, wsparcie finansowe dla pracy misyjnej,  aż w końcu po odpowiednich przygotowaniach wyjechac na misję.

Bardzo pomocną w tym temacie może być książka pt. "Jak wspierać misjonarzy", która mówi nie tylko o wsparciu finansowym, co mógłby sugerowac tytuł polskiego wydania, ale o tym, w jaki sposób Kościół powinien zachęcać swoich członków do angażowania się w pracę misyjna, jak rekrutować misjonarzy, jak im pomagać w przygotowaniu wyjazdu i jak opiekować się nimi na różnych etapach pracy na polu misyjnym i po powrocie do domu.