Zaangażuj się - Jak zostać misjonarzem

Każdy chrześcijanin ma być świadkiem Jezusa tam, gdzie mieszka i pracuje. Jednak niektórym Pan Bóg kładzie na serce pragnienie, aby wyjść poza własne środowisko, poza własną kulturę, własny naród i język, aby zanieść ewangelię do ludzi obcego języka.

Pragnienia serca,
Jeśli w twoim sercu zrodziło się ciche pragnienie, aby zostać misjonarzem, to pielęgnuj je bardzo starannie. Módl się o to, aby Pan Bóg je rozwijał i pokazał ci rodzaj służby, który miał(a)byś wykonywać.

Predyspozycje, dary, umiejętności
Wskazówką mogą byc tutaj twoje predyspozycje i umiejętności. Zastanów się nad tym, co umiesz i co lubisz robić. Jak i gdzie może się to przydać. Rozwijaj swoje dary i umiejętności.
Czy uczysz się szybko języków obcych? Jednym przychodzi to łatwo, innym trudniej. Jeśli komuś przychodzi to trudniej, to nie znaczy, że nie może być misjonarzem. Może! niekoniecznie do ludów obcego języka, ale do Polaków rozproszonych po świecie, choćby po obszarze byłego ZSRR.

Otwarte oczy
Każdemu z nas Pan Bóg daje unikalne oczy duchowe, że widzimy to, czego inni nie widzą. Na jakie potrzeby innych ludzi czy ludów otwiera Pan Bóg twoje oczy? Co dostrzegasz, czego nie dostrzegają inni? Gdzie może się przydać to, co umiesz.

Modlitwa z przyjaciółmi / pastorem / starszymi zboru
Podziel się swoim pragnieniem z zaufanym przyjacielem, aby modlił się razem z tobą. W pewnym momencie powinieneś porozmawiać o swoim pragnieniu z pastorem, który w stosownym momencie poromawia ze starszymi zboru o twoich pragnieniach.

Rozpocznij przygotowania
Zobacz, jakie kwalifikacje powinien spełniać misjonarz -
kwalifikacje misjonarza .
To pomoże ci ocenić swój etap przygotowań, co już umiesz, a czego jeszcze musisz się nauczyć.

Skontaktuj się z organizacją misyjną
Skontaktuj się z organizacją misyjną w ramach której chciałbyś w przyszłości pracować. Zapytaj o możliwości służby i wymagania kwalifikcyjne. Każda organizacja będzie oczekiwać, że w pewnym momencie przedłożysz rekomendacje ze zboru, do którego należysz, o twoim zaangżowaniu w pracę zboru oraz o twojej dojrzałości chrześcijańskiej.
Pamiętaj, to kościół wysył cię na misję, nie orgnizacja. Organizacja, (np. BSM), jest ogniwem pomiędzy twoim zborem a polem misyjnym.

Zaangażuj się w swoim zborze
Pamiętaj również, że najlepsze przygotowanie do pracy misyjnej daje zaangażowanie się do służby w swoim zborze, czy to do pracy z dziećmi, z młodzieżą, ze studentami krajowyami lub zagranicznymi, czy w wyjśiach ewangelizacyjnych na miasto, odwiedziny w szpitalach, więzieniach, domach dziecka, itp.
Trudno oczekiwać, że ktoś będzie służył Panu Bogu daleko w świecie, jeśli nie ma ochoty pracować dla Pana w swoim zborze macierzystym.

Pielęgnuj czas z Bogiem i czytaj regularnie Biblię
Jeśli chcesz, aby inni przez twoją służbę pokochali Słowo Boże, poznawaj je regularnie i pielęgnuj osobistą społeczność z Bogiem.
Kiedy wyjedziesz na misję, może znajdziesz się tam, gdzie nie będzie drugiej osoby, z którą mógłbys się modlić. Musisz nauczyć się przebywać z Panem Bogiem sam na sam.

Studia, szkoła biblijna
W przygotowaniu na misję, nie możesz pominąć tych etapów.

Dlatego myśląc o przyeszłej parcy misyjnej, wybierz odpowiedni kierunek studiów, który najlepiej przygotuje cię do przyszłej służby. Jesli chcesz zostać tłumaczem Biblii, wybierz kierunek lingwistyczny. Jeśli chcesz organizować edukację, wybierz pedagogiczny.

Szkolenia specjalistyczne w Centrum Misji
Przed wyjazdem na misję misjonarze przechodzą szkolenia specjalistyczne w zależności od tego, co mają czynić na polu misyjnym. Po okresie pobytu na misji mogą kontynuować szkolenia w zależności do tego, jaka wiedza i jakie umiejętności są im potrzebne.
Szkolenia są dostępne w języku angielskim w Centrum Misji im. Wycliffe'a w Anglii.
Zobacz: European Training Programme

Wsparcie modlitewne i finansowe

Kiedy będziesz już przygotowany do wyjazdu, pozostanie jeszcze kwestia wsparcia finansowego i modlitwnego. Szukaj go wśród osób, które będą gotowe utożsamić się z twoją służbę i będą chcieli mieć w niej udział poprzez regularne wsparcie modlitewne i finansowe.

Zobacz też -> Kwalifikacje misjonarza