Zaangażuj się - Jak zostać misjonarzem - Kwalifikacje misjonarza

Osoba, która chce zostać misjonarzem musi spełniać pewne kryteria, które przedstawiamy poniżej:

 1. Człowiek świadomie wierzący, tj. ktoś, kto:
  1. świadomie zawierzył swoje życie Bogu na podstawie dzieła i osoby Jezusa Chrystusa,
  2. pielęgnuje społeczność z Bogiem przez regularne poznawanie Biblii oraz modlitwę,
  3. swoją postawą jest świadectwem życia w społeczności z Jezusem,
  4. pielęgnuje społeczność z innymi wierzącymi poprzez przynależność do biblijnie wierzącego zboru i uczestniczenie w jego życiu,
  5. jest zaangażowany w służbę w swoim zborze - jeśli ktoś nie pracuje dla Pana tam, gdzie obecnie mieszka, trudno oczekiwać, że nagle zacznie pracować dla Pana, gdzieś daleko w świecie,
  6. posiada rekomendacje zboru, do którego należy.
 2. Wykształcenie i przygotowanie zawodowe
  1. w misji potrzebni są ludzie z różnymi profesjami: lingwiści, nauczyciele, teolodzy, pielęgniarki, inżynierowie, informatycy, księgowi, itd.
  2. w służbach związanych z pracą Wycliffe'a przynajmniej szkoła średnia,
  3. w niektórych krajach, aby otrzymać zgodę na pobyt, wymagany jest tytuł magistra z dziedziny związanej z lingwistyką lub filologią,
  4. wskazana jest kilkuletnia praktyka pracy (najlepiej w swoim zawodzie).
 3. Studia biblijne/ Szkoła Biblijna
  1. W zależności od służby, którą chce wykonywać, wskazane są studia akademickie bądź licencjackie z teologii, misjologii, itp.
  2. w niektórych sytuacjach wystarczy roczna lub lub dwuletnia szkoła biblijna.
 4. Znajomość języka obcego
  1. W przypadku pracy w Misji Wycliffe'a dobra znajomość angielskiego jest koniecznością,
  2. w przypadku pracy w Misji na Wschód, potrzebna jest znajomość rosyjskiego.
 5. Szkolenia specjalistyczne/ językoznawcze
  1. Szkolenia te są jednym z głównych etapów przygotowawczych do służby w Misji Wycliffe'a.
  2. Szkolenia te obejmują między innymi takie zagadnienia jak:
   1. zasady tłumaczenia tekstów biblijnych,
   2. analiza fonetyczna, gramatyczna, leksykalna języków,
   3. zasady pracy alfabetyzacyjnej, itp.
   4. linguistic survey - czyli badania językoznawcze, na podstawie których podejmuje się decyzje o potrzebach tłumaczeniowych.

    Zobacz: European Training Programme
 6. Wsparcie modlitewne i finansowe
  1. Misjonarz jest wspierany materialnie przez swój kościół (lub kilka kościołów) oraz swoich przyjaciół.
  2. Służba misyjna jest duchowym bojem i wymaga wsparcia modlitewnego, dlatego konieczne jest, aby misjonarz miał grono zadeklarowanych osób, które będą się o niego regularnie modlić.
 7. Szkolenie wprowadzające do kultury kraju służby. Może ono obejmować takie etapy jak:
  1. nauka języka urzędowego,
  2. poznawanie kultury, religii i zwyczajów,
  3. zasady współpracy w organizacji na polu misyjnym.