Zaangażuj się - Modlitwa

Praca misyjna rozpoczyna się od modlitwy,
trwa dzięki modlitwie,
kończy się na modlitwie.

Nie każdy wyjedzie na misję, ale każdy może się modlić.
Praca misyjna, jak wszelka służba w sprawie budowania Bożego Królestwa, jest duchowym bojem wymagającym duchowego wsparcia. Jedną z form takiego wsparcia jest modlitwa wstawiennicza:

- o misjonarzy obecnie pracujących,
- o narody, do których niosą ewangelię,
- o ludzi, z którymi współpracują,
- o przywódców krajów, gdzie te ludy żyją, aby byli przychylni pracy misyjnej,
- o przywódców krajów, gdzie chrześcijanie są prześladowani a ewangelizacja i praca misyjna jest zdelegalizowana, aby zmienili swój stosunek do chrześcijaństwa,
- o chrześcijan prześladowanych za wiarę,
- o misjonarzy przygotowujących się do wyjazdu,
- o nowe powołania do misji, - o narody, do których trzeba dopiero zanieść ewangelię,
- o pracowników i woluntariuszy BSM pracujących na rzecz misji i misjonarzy,
- o wzrost świadomości misyjnej w polskich kościołach, - o wzrost zaangażowania polskich chrześcijan w pracę misyjną,
- o ochrone zdrowia, życia misjonarzy,
- o wszelkie wsparcie i uzdolnienie do wykonania służby,
- o przywódców organizacji misyjnych,
- o strategie pracy, aby były zgodne z Bożą wolą,
- o współpracę chrześcijan i misjonarzy z różnych kościołów i organizacji,
- o wiele innych tematów związanych z niesieniem ewangelii do wszystkich narodów.

„Wtedy rzekł uczniom swoim: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało.
Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje.”
(Mat 9,37-38).

Modląc się o misję mamy udział w wypełnianiu się proroctwa Jezusa:
"I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec."
(Mat 24,14)