Zaangażuj się - Popularyzacja misji

Prezentacje misyjne - odwiedziny w zborach

Jeśli chcesz, aby temat pracy misyjnej został przedstawiony w twoim kościele, zborze czy społeczności, skontaktuj się z biurem BSM i zaproponuj termin spotkania.

Przedstawiciel BSM (JM albo misjonarze przebywający chwilowo w kraju) chętnie przyjmie zaproszenie, aby przyjechać do zboru, kościoła, grupy młodzieżowej czy szkoły, aby przedstawić zadania misyjne realizowane przez BSM.
W pierwszej części przedstawiamy temat ogólny, który obejmuje takie zagadnienia jak:
1. Biblijne podstawy pracy misyjnej Praca misyjna: wymysł człowieka czy nakaz Boży dla Kościoła 

2. Bariery oddzielające ludzi od Słowa Bożego Brak przekładuAnalfabetyzmUprzedzeniaBieda

3. Rola Kościoła i organizacji misyjnych w przełamywaniu barier Każdy ma swoją role do wykonania. 

4. Tłumaczenie Biblii na języki świata Historia i tempo przekładów poprzez wiekiStan Tłumaczenia Biblii w świecie 

5. Wizja roku 2025 Mobilizacja Kościoła na całym świecie 

6. Rejony świata z największymi potrzebami tłumaczeniowymi Afryka, Azja, Wyspy Pacyfiku 

7. Co mogą Polacy wnieść do pracy misyjnej Ludzie, modlitwa, finanse, 

8. Kwalifikacje misjonarza Jak zostać misjonarzem, 

9. Nasz cel: Aby każdy miał dostęp do Słowa Bożego

10. Polacy na misjach

Temat 10 wiąże się już z drugą częścią spotkaniaw której pokazujemy zdjęcia i filmy z rejonów, gdzie jesteśmy zaangażowani.W zależności od czasu, pokazujemy zdjęcia z pracy polskich misjonarzy na Papui Nowej Gwinei, na Syberii, w Etiopii, oraz filmy video z naszej pracy na Ukrainie i w Mali.

Aby w miarę w pełni przedstawić temat, potrzebujemy około 1,5-2 godzin, choć wypełnienie 4 godzin nie jest problemem. Po prostu możemy pokazać więcej filmów czy zdjęć z różnych pól misyjnych, podać przykłady świadectw życia przemienionego przez Słowo Boże.  Dyrektor BSM przyjmuje zaproszenia na okolicznościowe prelekcje dotyczące tematyki biblijnej, apologetycznej, ewangelizacyjnej lub duszpasterskiej, przedstawionych w artykułach w dziale Duszpasterstwo i apologetyka.


Zaproszenia prosimy kierować na adres BSM, pisemnie, telefonicznie bądź emailem.