Języki świata

Według obecnej wiedzy językoznawczej, na świecie jest 6912 języków.

Najepszym źródłem informacji o nich jest:

Ethnologue: Languages of the World

Przykładowo:
Czy możesz podać trzy kraje w których liczba języków jest największa?