Artykuły - Duszpasterstwo i apologetyka

Jezus Chrystus nasz Pan

Duszpasterstwo i apologetyka

autor: Jerzy Marcol   PANIE, PANIE, Problem (nie)utracalności zbawienia, Czy można utracić zbawienie? Pisałem ten artykuł w grudniu 1994 roku. Obecnie naniosłem kilka poprawek. "Dlaczego mówicie do mnie: "Panie, Panie,…

czytaj więcej

Zbawcza wiara

Duszpasterstwo i apologetyka

autor: Jerzy Marcol   Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa osiągnęli wiarę równie wartościową co i nasza ...…

czytaj więcej

Grzechy lekkie, ciężkie, powszechne i śmiertelne

Duszpasterstwo i apologetyka

autor: Jerzy Marcol   Poniższy artykuł jest uzupełnieniem artykułu o "Grzechach przeciwko Duchowi Świętemu", aby dać czytelnikowi dodatkowe zrozumienie róznić pomiędzy różnymi kategoriami grzechów. Protestantom trudno pojąć katolickie zrozumienie grzechów…

czytaj więcej

Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu

Duszpasterstwo i apologetyka

autor: Jerzy Marcol   Grzech przeciwko Duchowi jest na ogół rozumiany jako niewybaczalny. Jednakże jest kilka rodzajów grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, z których tylko jeden jest niewybaczalny. Niewłaściwe, potoczne i…

czytaj więcej

Główna rzecz chrześcijańskiego nauczania

Duszpasterstwo i apologetyka

Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że MAMY TAKIEGO ARCYKAPŁANA, KTÓRY USIADŁ PO PRAWICY TRONU MAJESTATU W NIEBIE, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan,…

czytaj więcej

Aby doznać radości

Duszpasterstwo i apologetyka

autor: Jerzy Marcol   Temat ten dotyczy również takich zagadnień jak: Dlaczego chrześcijanie cierpią? Rola cierpienia w życiu człowieka Nasze reakcje emocjonalne Któż nie chce być szczęśliwy i doznawać radości?…

czytaj więcej

Jezus Chrystus, nasza Skała

Duszpasterstwo i apologetyka

autor: Jerzy Marcol   Wiele kontrowersji powstało odnośnie tego, kto jest skałą, na której zbudowany jest kościół. Kościół Rzymsko Katolicki naucza, że tą skałą jest Piotr i jego następcy. Prymat…

czytaj więcej

Chrystus nasz współczujący Arcykapłan

Duszpasterstwo i apologetyka

autor: Jerzy Marcol   "Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszy­stkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu". List do Hebrajczyków 4.15…

czytaj więcej

Jezus nasza nadzieja

Duszpasterstwo i apologetyka

autor: Jerzy Marcol   Czym jest "nadzieja"? W szerokim znaczeniu nadzieja jest wiarą w spełnienie się pragnień lub osiągnięcia czegoś, czego nam w tej chwili jeszcze brakuje, a co miałoby…

czytaj więcej

Służba Jezusa

Duszpasterstwo i apologetyka

autor: Jerzy Marcol   CZTERY ASPEKTY SŁUŻBY JEZUSA Służba i misja, którą Jezus wykonał na ziemi była przepowiadana przez wielu proroków . Ponad 100 proroctw dotyczących Jego pierwszego przyjścia na…

czytaj więcej

Chrystus nasz Zbawiciel

Duszpasterstwo i apologetyka

autor: Jerzy Marcol   Potrójny aspekt Bożego zbawienia Pierwszy człowiek zgrzeszył i odpadł od Boga (Rz 3,23; 5,12). Od tamtej pory nad każ­dym człowiekiem wypisany jest Boży wyrok śmierci -…

czytaj więcej

Duszpasterstwo Jezusa

Duszpasterstwo i apologetyka

autor: Jerzy Marcol   ROZMOWA JEZUSA Z UCZNIAMI W DRODZE DO EMAUS (Łk 24:13:35) W życiu każdego z nas zdarzają się chwile przygnębienia, zniechęcenia, depresji, rezygnacji, itp. Różne mogą być…

czytaj więcej