Artykuły

Bariery dla Biblii

Biblia

Bariery oddzielające ludzi od Słowa Bożego Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek…

czytaj więcej

Biblia a misja

Biblia

Praca misyjna obejmuje różne działania, które sumują się w zadaniu, które Pan Jezus dał Kościołowi: "Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i…

czytaj więcej

Tempo tłumaczenia

Biblia

Po XVIII wiekach chrześcijaństwa, ewangelia była dostępna w 68 językach, co stanowiło 1% języków świata. W XIX wieku Dobra Nowina została zaniesiona do ponad 450 języków. XX wiek przynosi dalszy…

czytaj więcej