Aktualności

Biblijne Stowarzyszenie Misyjne (BSM)

BSM jest organizacją zrzeszającą wyznawców Jezusa Chrystusa, którzy pragną wspólnie realizować nakaz misyjny Pana Jezusa, aby zanieść Ewangelię do wszystkich narodów.

Celem Stowarzyszenia jest zaangażowanie polskich chrześcijan do różnych form pracy misyjnej:

  1. Tłumaczenie Pisma Świętego oraz literatury chrześcijańskiej na języki grup etnicznych w różnych krajach świata
  2. Praca alfabetyzacyjna nad językami, które nie mają jeszcze formy pisanej
  3. Praca ewangelizacyjna w kraju i poza granicami kraju
  4. Pomoc w rozwoju wspólnotom chrześcijańskim w różnych krajach świata
  5. Zakładanie nowych wspólnot chrześcijańskich w różnych krajach świata

Więcej informacji o pracy i działaniach Biblijnego Stowarzyszenia Misyjnego w rubryce:
O nas