Aktualności

Dziękujemy za dary

Nowy Testament dla Chakasów

Odkąd zwróciliśmy się z prośbą o pomoc w druku Nowego Testamentu dla Chakasów,
wpłynęło już około 35 tysięcy złotych (stan z 5 lutego 2009). Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy i nadal prosimy o dary na ten cel.

Planowany jest w nakład 5000 egzemplarzy,
na co potrzeba około 50 tysięcy złotych.

Będziemy wdzięczni za
każdy dar. Darowizny na ten cel prosimy przesłać na

konto BSM zaznaczeniem „Nowy
Testament dla Chakasów.”