Aktualności

Erazm o Piśmie Świętym

Życzyłbym sobie,

aby każda niewiasta mogła czytać Ewangelie i listy świętego Pawła.

Aby zostały przetłumaczone na każdy język …”

Więcej o wpływie Erazma na tłumaczenie Biblii na języki Europy w artykule:

Erazm i Luter – giganci Reformacji