Aktualności

Idźcie, nr 93, wiosna 2019

,,Pewnego dnia wyruszyłem do Anko, miejscowości na terenie zamieszkałym przez lud Gofa i wygłosiłem tam kazanie na podstawie fragmentu z Ewangelii Jana 4:1-32. Przeczytałem ten fragment z Nowego Testamentu w języku gofa. Zebrani tam ludzie powiedzieli: – Bóg do nas przyszedł! Zrozumieliśmy całe przesłanie w naszym języku! Potem poprosili mnie o własne kopie Nowego Testamentu. Przywiozłem ze sobą 100 kopii, które natychmiast zostały zakupione. Przywódca kościoła w Anko (…) powiedział, że przyniosłem wielkie światło ludowi Gofa, i natychmiast poprosił o przetłumaczenie na nasz język Starego Testamentu.”
Więcej informacji o wiosennym numerze w dziale Publikacje.