Aktualności

Nazwą go: Cudowny Doradca

Z okazji Świąt Narodzin Zbawiciela Świata

oraz
Nowego Roku 2009,

wszystkim członkom i sympatykom BSM

składamy serdeczne życzenia Bożego
błogosławieństwa,

Jego ochrony, opieki, zaopatrzenia, prowadzenia,

chęci i uzdolnienia do wypełniania Jego woli na każdy dzień.

Na 700 lat przed narodzinami Jezusa prorok
Izajasz tak pisał o jego człowieczej i boskiej naturze:

 

„Albowiem dziecię narodziło się nam,


syn jest
nam dany


i spocznie władza na jego ramieniu,


i nazwą go:

 

Cudowny Doradca, Bóg
Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.


Potężna będzie władza


i pokój bez końca na tronie
Dawida i w jego królestwie,


gdyż
utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki.

(Iz 9:5-6)

Jeśli Jezus jest Cudownym Doradcą, to w takim razie powiniśmy przychodzić do niego po radę we wszelkich sprawach. Jego radę znajdziemy w Jego Słowie, które jest już dostępne w ponad 2400 językach świata. Jednak wiele narodów czeka jeszcze na Słowo Boże, dzięki któremu będą mogli przeczytać o Zbawicielu narodzonym z panny dziewicy w betlejemskim żłobie i poznać w nim Cudownego Doradcę, Boga Mocnego, Ojca Odwiecznego i Księcia Pokoju.