Aktualności

Pomoc dla Romów na Ukrainie

Ogólnopolska zbiórka
odzieży dla Romów na Ukrainie

Wrzesień 2007

Biblijne Stowarzyszenie
Misyjne wraz ze zborami Baptystów w Sopocie i Chrzanowie organizuje zbiórkę
odzieży dla Romów na Ukrainie.

Zapraszamy zbory z
różnych kościołów oraz osoby indywidualne do przyłączenia się do tej zbiórki i
transportu odzieży na Ukrainę jeszcze przed zimą.


Zgodnie z międzynarodowymi
przepisami dotyczącymi udzielania pomocy humanitarnej,

stopień zużycia odzieży
nie powinien przekraczać 25 %.

Dlatego prosimy o
dostarczanie odzieży czystej, o stopniu zużycia nie więcej niż 25 %,
posortowaną, w mocnych workach, aby nie pękały podczas transportu,

z opisem zawartości
każdego worka na kartce naklejonej na worek.

Ofiarodawców prosimy również
o podanie czy odzież jest dla dziecka czy dorosłego, chłopca czy dziewczynki (w
jakim wieku), kobiety czy mężczyzny.

Zbory, które chcą pomóc w
tej akcji, prosimy o jak najszybsze poinformowanie organizatorów o tym, ile
worków odzieży zamierzają dostarczyć.

Dostarczenie odzieży
na punkt zbiorczy

Odzież należy dostarczyć własnym
transportem w dniach 17 lub 18 września 2007
roku

do zboru Kościoła Chrześcijan
Baptystów w Chrzanowie na ulicy Oświęcimskiej 63A.

W celu organizacyjnym,
przed przyjazdem prosimy o telefoniczny kontakt z pastorem zboru w Chrzanowie numerem
032 6235320.

Rozdawanie odzieży na
Ukrainie

Odzież zostanie TIRem
przestransportowana na Ukrainę a jej dystrybucję chcemy połączyć

z ewangelizacją.

Dystrubucję planujemy na dni
5-7 października.

Potrzebujemy wiele
zespołów kilkuosobowych
, które pojechałyby na Ukrainę do Mukaczewa w tym
okresie i pomogły w dystrybucji w różnych wioskach, co da sposobność do
prostych działań ewangelizacyjnych przy współpracy z lokalnymi kościołami.

Osoby, które chciałyby
pojechać na Ukrainę własnym transportem aby wziąć udział w dystrybucji odzieży
oraz ewangelizacji, prosimy o kontakt z biurem BSM albo z pastorem Krzysztofem
Osieckim w Sopocie, tel. 058 55 01 103.