Aktualności

Prośba o modlitwę o pokój w Etiopii

W niedzielę, 9 października 2016, władze Etiopii ogłosiły dla tego kraju Stan Wyjątkowy, który ma trwać 6 miesięcy. Przyczyną były liczne antyrządowe demonstracje i zamieszki w różnych rejonach kraju podczas których w ostatnich kilku miesiącach zginęło około 400 osób. Sytuacja polityczna, etniczna i religijna Etiopii jest bardzo skomplikowana, dlatego trudno jest określić, jakie siły dążą do destabilizacji życia w tym kraju.

Niestety zamieszki miały również miejsce w regionach, gdzie prowadzone są projekty alfabetyzacji i tłumaczenia Biblii na języki lokalnych plemion wspierane przez BSM.
Módlmy się
o ochronę życia i zdrowia wszystkich misjonarzy w Etiopii,
o pastorów z różnych kościołów, aby wzywali ludzi do zgody i pojednania,
o władze Etiopii, aby strzegły pokoju w tym kraju i nie eskalowały napięć,
aby ludzie w Etiopii mogli wieść ciche i spokojne życie,
aby zostały stworzone warunki do głoszenia ewangelii wszystkim ludom w Etiopii (a jest ich 86), oraz
o tych, którzy dążą do destabilizacji życia w Etiopii, aby się upamiętali a ich knowania zostały udaremnione.
1 Tym 2 : (1) Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi,
(2)
za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości.
(3) Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym,
(4) który chce,
aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.
(5) Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus,
O wydarzeniach w Etiopii można przeczytać na stronie BBC