Aktualności

Przemytnicy Biblii

Szukamy polskich przemytników Biblii

Wielu z nas słyszało poruszającą historię Brata Andrzeja – Holendra, założyciela organizacji Open Doors, zajmującej się dostarczaniem Biblii do krajów, gdzie chrześcijanie nie mieli do niej dostępu i byli prześladowani.

Szukamy takich polskich "Braci Andrzejów".

W ostatnim numerze "Idźcie" napisaliśmy, że pragnelibyśmy dotrzeć i zebrać wspomnienia chrześcijan, którzy brali udział w przemycie Biblii do Związku Radzieckiego czy do innych krajów, gdzie Boże Słowo było zabraniane.Wielu z nich powoli odchodzi do wieczności. Chcielibyśmy, aby opowiedzieli następnym pokoleniom o swej ryzykownej służbie dostarczania Słowa Bożego prześladowanym współbraciom.Jeśli znacie takie osoby, prosimy zapytajcie je, czy zechciałyby podzielić się swoim świadectwem. Naszym pragnieniem jest spisać je bądź nagrać, a następnie opublikować je w naszym biuletynie bądź też w formie książkowej, jeśli udałoby się zebrać ich większość ilość.

Niech te budujące przykłady wiary, odwagi i Bożej ochrony nie odejdą w zapomnienie.