Aktualności

Reformacja – powrót do Biblii

31 października 1517 roku Marcin Luter ogłosił swoje

95 tez, które zapoczątkowały Reformację.

Reformacja była wielkim ruchem powrotu Kościoła do Pisma Świętego.
Najpierw Erazm wydał Nowy Testament po grecku, wyrażając pragnienie,
aby Słowo Boże zostało przetłumaczone na wszystkie języki świata. Myśl
tę w Niemczech zrealizował Luter, w Anglii Tyndale, a za nimi wielu
innych, którzy po raz pierwszy przetłumaczyli Pismo Święte z języków
oryginalnych na języki narodów Europy.

Wydany w 1522 roku Nowy Testament zmienił naród niemiecki. Kochleusz, przeciwnik Reformacji, tak pisał o tym:

Każdy miał Nowy Testament w kieszeni i

zgoła

umiał go na pamięć,

a każda karta księgi świadczyła, że nauka Lutra Pismu
Świętemu odpowiada.”

Na drodze poznawania Słowa oraz własnych obserwacji Luter dostrzegał skażenie
kościoła.
Na początku uważał, że było ono rezultatem nieautoryzowanych działań
ludzi pazernych na władzę i chciwych pieniędzy, którzy rościli sobie prawo do
reprezentowania kościoła i wpływania na los ludzi po ich śmierci.

Wśród ogółu
panowało wtedy przekonanie, że list odpustowy zapewnia odpuszczenie grzechów
, a
w przekonaniu tym utwierdzali skwapliwie ludność sprzedawcy odpustów.

W
Niemczech sprzedawano odpusty, z których miała być sfinanowana budowa Bazyliki
Św. Piotra w Rzymie. Odpusty były reklamowane jako wielki skarb, którym
dysponuje kościół.


   


Kiedy ludzie zaczęli szemrać przeciwko takim praktykom,

Luter
postanowił bronić dobrego imienia papieża, redagując swoje 95 tez.

Zobacz artykuł

Erazm i Luter – giganci Reformacji