Aktualności

Walne Zgromadzenie Członków BSM

W dniu 29 września 2007


w Ośrodku Gościnnym Kościoła E-A w Wiśle Jawornikuodbyło się


Walne Zgromadzenie

członków Biblijnego Stowarzyszenia Misyjnego 

Obrady Walnego Zgromadzenia

Podczas Zgromadzenia udzielono absolutorium dotychczasowemu zarządowi oraz dokonano wyboru nowego Zarządu. Zobacz Zarząd BSM.

Przedstawiono sprawozdania z działania BSM za minione 4 lata.
Iwona Recman – o finansach i księgowości
Jerzy Marcol – o Misji Wycliffe’a oraz misji do Romów na Ukrainie
Marek Clegg – o Misji na Wschód.
Paweł Lutze – o pracy Komisji Rewizyjnej.

Przyjęto uchwałę programową odnośnie pracy BSM na następne 4 lata.