Aktualności

Wizja Roku 2025

Przedstawiamy krótki film video pokazujący potrzeby związane z tłumaczeniem Biblii na języki, które jej jeszcze nie mają.

Film został zrobiony w oparciu o przemówienia podczas obchodów 10-lecia BSM we wrześniu 2005 roku.

Pokazuje ile języków na świecie nie posiada jeszcze
dostępu do Słowa Bożego. Jest wezwaniem do zaangażowania się do służby, aby do
roku 2025 rozpocząć przekład Słowa Bożego na każdy język, który tego potrzebuje.

Zapraszamy do obejrzenia filmu oraz zachęcamy do modlitwy, aby Pan Bóg powoływał z Polski nowe osoby, które zaniosą Słowo Boże tam, gdzie imię Jezusa nie jest jeszcze znane.

Zobacz: Wizja Roku 2025